movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home הלכות שבת שאל את הרב שאלות בהלכה רבי אליעזר התנא הראשון המוזכר בש"ס

רבי אליעזר התנא הראשון המוזכר בש"ס

לכב' כת"ר שליט"א!

רציתי לשאול:

מדוע רבי אליעזר זכה להיות התנא הראשון שמוזכר בש"ס?

בברכות התורה –

מרדכי ציון

 

אין אתנו יודע עד מה, אך כמובן שאפשר לנחש תשובות רבות.

א)      מסר את נפשו על לימוד התורה באופן מיוחד, אחר שזנח את כל עשירות אביו הורקנוס, כמובא באדר"נ.

ב)      היה כידוע שמותי, ורבי רצה להראות שאעפ"כ מזכירו ראשונה בש"ס בגלל גדלותו העצומה והנודעת, כאשר רבי אליעזר כונה לעיתים בש"ס בשם  "רבי אליעזר הגדול", ותלמידיו פירשו  את הפסוק "צדק צדק תרדוף, למען תחיה וירשת את הארץ אשר ה' אלהיך נותן לך", בפירוש: "מחפש את המשפט ההוגן, לך אחרי רבי אליעזר ללוד או אחרי רבן יוחנן בן זכאי לברור חיל"

ג)       בזוהר חדש (איכה יג) איתא שר"א היה גלגול של ראובן בכור ישראל, וא"כ לו זכות הבכורה.

ד)       ר"א העיד על עצמו כי: "מימי לא קדמני אדם בבית המדרש, ולא ישנתי בבית המדרש לא שינת קבע ולא שינת עראי, ולא הנחתי אדם בבית המדרש ויצאתי, ולא שחתי שיחת חולין, ולא אמרתי דבר שלא שמעתי מפי רבי מעולם." (סוכה כ"ח, א), ונכתב עליו "דרש בדברים שלא שמעתן אוזן מעולם" (אבות דרבי נתן, פרק ו, פסקה ג).

בברכה

שמואל ברוך גנוט 

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב שמריהו יוסף חיים בן פעשא מרים, יגאל שלמה בן שושנה מהין ובני משפחתו, בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת עליזה פרומה בת מרדכי ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת ר' מרדכי בן ברוך ז"ל ופאולה פייגלה בת אליעזר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 20079898

אתר השבת


מאמרים אחרונים