movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home הלכות שבת שאל את הרב שאלות בהלכה דינם של מחבלי העפיפונים

דינם של מחבלי העפיפונים

ב"ה
להגאון האדיר רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א

 בחודשים האחרונים, לדאבון כל לב, אויבינו נשאו ראש, והינם מעיפים עפיפוני תבערה, אל ישובי ישראל, ושדות ויערות רבים נשרפו כליל, מה דעת התורה בזה, האם מחבל המעיף עפיפון שכזה, מותר לצבא להרגו, או שמא, אין כוונתם להרוג נפש, אלא רק להשחית רכוש ישראל, ואולי הדין שונה.


בברכת כהנים באהבה כעתירת
גמליאל הכהן רבינוביץ
מח"ס "גם אני אודך"
ו"פרדס יוסף החדש" על המועדים.



תשובת הרב שמואל ברוך גנוט שליט"א:

כתב הרמב"ם בהלכות רוצח פ"ד הלכה יא: אבל הגוים שאין בינינו ובינם מלחמה ורועי בהמה דקה מישראל וכיוצא בהן אין מסבבים להן המיתה ואסור להצילן אם נטו למות, כגון שראה אחד מהן שנפל לים אינו מעלהו, שנאמר  לא תעמוד על דם רעך, ואין זה רעך", עכ"ל. ומוכח שאלו העושים איתנו מלחמה אפשר לסבב להם המיתה.
ובמסכת סופרים פרק טו ה"ז איתא: תני ר' שמעון בן יוחאי, הכשר שבגוים בשעת מלחמה הרוג, עכ"ל.
ובוודאי כעת היא שעת מלחמה. וכבר האריכו רבים בנושא זה, ואינני רוצה לעסוק בזה מהטעמים הידועים.

בברכה
שמואל ברוך גנוט
 

הוסף תגובה


קוד אבטחה
רענן

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: רפאל מאיר צבי בן ברכה בריינדל בתוך שאר חולי ישראל, לרפואת שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל, לרפואת רועי עובדיה בן שולמית רעות בתוך שאר חולי ישראל, לרפואת אשר ורפאל בני שמחה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת אביבה בלה בת מרדכי ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 16425546

אתר השבת