movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

שמירת שבת העולמית

בס"ד

שמירת שבת העולמית
לזירוז גאולת עמי

שמירת שבת נקבל ממש
ונזכה לראות את בניין בית המקדש

כל עם ישראל מתאחדים
בארץ ובעולם
לשמור את השבת הזאת
במסירת נפש עילאה

ונזכה לקיום הבטחת רשב"י:
אלמלא משמרים שתי שבתות
מיד נגאלים

הלואי ובמהרה נגאל ממש
ונזכה לראות בבנין בית המקדש

לפרטים והדרכה בשמירת שבת כהלכה:
זהירים לשומרו 0799-183-665 

הוסף תגובה


קוד אבטחה
רענן

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: רפאל מאיר צבי בן ברכה בריינדל בתוך שאר חולי ישראל, לרפואת שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל, לרפואת רועי עובדיה בן שולמית רעות בתוך שאר חולי ישראל, לרפואת אשר ורפאל בני שמחה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת אביבה בלה בת מרדכי ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 16436888

אתר השבת