movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

שמירת שבת העולמית

בס"ד

שמירת שבת העולמית
לזירוז גאולת עמי

שמירת שבת נקבל ממש
ונזכה לראות את בניין בית המקדש

כל עם ישראל מתאחדים
בארץ ובעולם
לשמור את השבת הזאת
במסירת נפש עילאה

ונזכה לקיום הבטחת רשב"י:
אלמלא משמרים שתי שבתות
מיד נגאלים

הלואי ובמהרה נגאל ממש
ונזכה לראות בבנין בית המקדש

לפרטים והדרכה בשמירת שבת כהלכה:
זהירים לשומרו 0799-183-665 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נחום אלימלך בן זהבה רבקה, נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, שולמית בת בת שבע לבשורות טובות, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 18113176

אתר השבת