movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

שמירת שבת העולמית

בס"ד

שמירת שבת העולמית
לזירוז גאולת עמי

שמירת שבת נקבל ממש
ונזכה לראות את בניין בית המקדש

כל עם ישראל מתאחדים
בארץ ובעולם
לשמור את השבת הזאת
במסירת נפש עילאה

ונזכה לקיום הבטחת רשב"י:
אלמלא משמרים שתי שבתות
מיד נגאלים

הלואי ובמהרה נגאל ממש
ונזכה לראות בבנין בית המקדש

לפרטים והדרכה בשמירת שבת כהלכה:
זהירים לשומרו 0799-183-665 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה, רפאל מאיר צבי בן ברכה בריינדל, רועי עובדיה בן שולמית רעות, בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת יריב, שושי, יעקב, עטרת, איילה, מוריה, ידיד ואביגיל עטר ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 16931614

אתר השבת