movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

שבת רבינו זכותו תגן עלינו

שבת רבינו זכותו תגן עלינו
שבת פרשת ויקרא
שמירת שבת העולמי
לזירוז גאולת עמ"י
וביטול גזרות רעות מעל עם ישראל
כל עם ישראל מתאחדים בארץ ובעולם
לשמור את השבת כהלכתה
כל מי שלוקח את עצמו לשמור שבת, ניתן להירשם באתר רבינו
https://www.breslev.co.il
כל עם ישראל מתאחדים לומר את התיקון הכללי העולמי לזירוז גאולת עמ"י
בתהילים ובשמחה נזכה לקבל את דויד מלכא משיחא.  
 

 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נחום אלימלך בן זהבה רבקה, נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, שולמית בת בת שבע לבשורות טובות, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 18105358

אתר השבת