movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

דבר החסידות – פרשת ויקהל פקודי


ב"ה

לע"נ אבי מורי ר' אליעזר ב"ר משה יעקב ז"ל זילבר. נלב"ע יום ועש"ק פ' פרה, י"ט אדר ה'תש"ע. ומ"כ בחלקת חב"ד אשר בסמיכות לציון רבי פינחס בן יאיר, צפת עיה"ק. ת.נ.צ.ב.ה.

 

דבר החסידות – פרשת ויקהל פקודי

 

"ולא ניכר שוע לפני דל"

 

הפעם לרגל היארצייט של אבי, אספר סיפור אישי:

כשהיינו ילדים היה ביתנו בסי-גייט שבברוקלין בית הכנסת-אורחים. מידי פעם היה מתארח אצלינו חולה מארץ-ישראל שנזקק לניתוח.

אבא ז"ל היה לעיתים קרובות נוסע לשדה-התעופה לאסוף את החולה, לקחת אותו לרופאים ובתי-רפואה. וגם, לארח אותו בביתנו שם היה מקבל מיטה בחדרי (בהיותי בן יחיד) ושוהה בביתינו לפעמים לתקופה של שבוע שבועיים עד הניתוח שלו.

אבא ז"ל ותבלחט"א אמא שתחי' היו מארחים את האורח ומכינים להם אוכל, לפעמים מאכלים בתזונה מיוחדת שמותאמת להם. כמו"כ אבא נהג לומר לאורחים שהם יכולים לקחת מה שהם רוצים מכל ארונות המטבח. לפעמים היו אורחים שסירבו לקחת אוכל מהארונות, מתוך צניעות ובושה. אמר להם אבא:

נאמר בגמרא (ברכות י, ב): "הרוצה ליהנות – יהנה כאלישע [שהכינו לו עליית קיר, "מעולה שבבתים", עם כל צרכיו], ושאינו רוצה ליהנות – אל יהנה כשמואל הרמתי . . שכל מקום שהלך שם ביתו עמו" [כלומר, שמואל לא נהנה מאחרים, אלא הביא איתו לכל מקום את כלי ביתו].

ואז פנה לאורח ואמר, הגמרא אומרת כאן כך: מי שלא רוצה להנות – שלא יהנה בכלל אלא יביא איתו הכל מהבית, כמו שמואל. אבל מי שכבר נהנה – שיהנה כמו אלישע, כלומר, אם אתה כבר מתארח ונהנה – תהנה עד הסוף תסתובב ותיקח כל מה שאתה צריך כמו בבית...

 

~~~

בפרשתינו נאמר (ויקהל לה, ל-לה): "ויאמר משה אל בני ישראל ראו קרא ה' בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה . . ולהורות נתן בלבו הוא ואהליאב בן אחיסמך למטה דן". מפרש רש"י: "חור – בנה של מרים היה. ואהליאב – משבט דן, מן הירודין שבשבטים, מבני השפחות. והשווהו הכתוב לבצלאל במלאכת המשכן והוא מגדולי השבטים – לקיים מה שנאמר (איוב לד, יט) ולא ניכר שוע לפני דל".

וצריך להבין:

א)    אם אכן היה אהליאב שווה לבצלאל בחכמתו – מניין שהכתוב משווה אותו כדי לקיים "ולא ניכר שוע לפני דל", אולי הוא משווה אותם כי הם אכן היו שווים בחכמה? ואם לאמיתו של דבר אהליאב לא היה שווה לבצלאל בחכמתו – איך ייתכן שהכתוב ישווה אותם רק "כדי לקיים ולא ניכר שוע לפני דל"?

ב)    אם אכן חשוב להשוות אותם ("כדי לקיים ולא ניכר שוע לפני דל") – מדוע נאמר הדבר רק כאן בפרשת ויקהל ולא בפעם הראשונה שהם הוזכרו בפרשת כי-תשא (פרק לא, א-ו)?

ג)     מה מחדש רש"י בכותבו (בדיבור הקודם) "חור – בנה של מרים היה", הרי רש"י כתב הזכיר זאת בפרשיות קודמות (בשלח יז, י. משפטים כד, יד)? ובפרט – שכשהוזכר בצלאל בכי-תשא לא פירש כלום על "חור"!*

מבאר הרבי:

מובן מאליו, שכשהקב"ה מינה את בצלאל ואהליאב יחד למלאכת המשכן הרי זה משום שאכן אהליאב היה ראוי לכך בחכמתו.

אלא שהקושי הוא בשינוי לשון הפסוק: שבפרשת כי-תשא נאמר "ואני הנה נתתי אתו את אהליאב בן אחיסמך למטה דן" ואינו עורך ביניהם כל השוואה, משא"כ בפרשתנו יש הדגשה "הוא ואהליאב בן אחיסמך למטה דן" – ומכאן מוכיח רש"י שזה "לקיים מה שנאמר ולא ניכר שוע לפני דל".

כלומר, כאשר הקב"ה מודיע למשה במי הוא בחר – אין צורך להבהיר ששניהם שווים, אבל כאשר משה מדבר לבני ישראל אז צריך "לקיים" כלומר לתת חיזוק במה שנאמר "ולא ניכר שוע לפני דל".

וטעם הדבר: מכיון שבנדבת המשכן לא היו בני ישראל שווים, אלא "איש איש מה שנדבו לבו" (רש"י תשא ל, טו) ונמצא שלעשירים היתה יכולת לתת יותר למשכן – היה הדבר עלול ליצור את הרושם שכאילו העשירים חשובים יותר מהעניים, לכן הדגיש כאן "ולא ניכר שוע לפני דל" – שלאמיתו של דבר שווים כל בני ישראל בעשיית המשכן.

על פי זה מובן גם [וכאן מחדש הרבי:] שדברי רש"י "חור – בנה של מרים היה" איננו 'דיבור' נפרד, אלא זה רש"י אחדארוך: "חור – בנה של מרים היה, ואהליאב – משבט דן, מן הירודין שבשבטים כו'", כלומר רש"י מדגיש עוד יותר את מעלתו של בצלאל שהיה צאצא של מרים, ואעפ"כ הושווה לאהליאב (משא"כ בפ' תשא לא היה צורך להדגיש את זה, כי לא נאמר לבנ"י כנ"ל).

 

שבת שלום!

 

מבוסס על: לקוטי שיחות חלק לא, ויקהל שיחה ג (עמ' 211 ואילך. השיחה בלה"ק במקור). זהו רק תמצית וסיכום של חלק מהדברים, עיין בגוף השיחה ובשוליה ותמצא טוב. העיבוד בסיוע "המאור שבתורה – ביאורי החומש" שמות (הוצ' היכל מנחם תשע"ג) עמ' תרלט-מא.

 

______________

*)  ולכן אין מספיק ביאור מפרשי רש"י (גו"א ועד"ז בדברי דוד ועוד) שהיה קשה לרש"י מדוע ייחס את בצלאל גם אל אבי-אביו ולא הסתפק לייחסו אל אביו כמו שייחס את אהליאב ולכן פירש "בנה של מרים היה", כי קושיא זו היתה צריכה להיות לרש"י גם בפ' תשא, כבפנים. ועוד: מניין לו לרש"י שהזכיר את חור בגלל מרים ולא בזכות מעלת עצמו – שהיה מוכיחם על חטא העגל ועד שנהרג (רש"י תשא לב, ה) – מעלת המסירות נפש על קדוש השם.

 

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נועה בת תמר, יחיאל אברהם מאיר בן חיה טויבא, רבי יאשיהו יוסף (פינטו) בן הרבנית זרי שליט"א נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, משה בן כמונה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת ר' מרדכי בן ברוך ז"ל ופאולה פייגלה בת אליעזר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 19990217

אתר השבת


מאמרים אחרונים