movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home סיפורים לכבוד שבת סיפורים על גדולי ישראל כל אחד והניסיון שלו בשמירת שבת

כל אחד והניסיון שלו בשמירת שבת

כל אחד והניסיון שלו בשמירת שבת / מתוך הספר: שבת כהלכה, הרב מונייצר שליט"א

כולנו יודעים שאסור לעבוד בערב שבת וכל העובד בערב שבת בשעות הסמוכות לשקיעה אינו רואה סימן ברכה ממלאכתו ובפרט שיש חשש של חילול שבת.

מסופר על רבי אריה לוין שבערבי שבתות נהג לסובב בין בעלי החנויות ולזרז אותם לסגור את החנויות לקראת שבת כדי שלא יעברו על חילול שבת הם והקונים. 
באחת השבתות כשהגיע עת כניסת השבת ראה יהודי שהמשיך למכור וחנותו היתה עמוסה קונים הממתינים וניכר לכל שהמוכר לא מתכונן כלל לנעול את החנות לפני כניסת שבת.
רבי אריה ראה את היהודי עומד להכשל בחילול שבת. נכנס פנימה לחנות והניח את השטריימל על הדלפק וישב לנוח. ראה אותו בעל החנות המופתע ואמר לו: כבוד הרב, מדוע כבודו בא אלי בשעה כל כך מאוחרת לפני כניסת שבת?
אמר לו רבי אריה לוין בלב אוהב וכואב: מה אומר לך, אתה עומד בפני !נסיון גדול של כסף, אבל שבת זה שבת, לא ישווה לה כל הון שבעולם. אולי תרויח מאה או מאתיים, אבל תפסיד הון שלם.

בעל החנות חשב רגע הסתכל בעיניו של הרב המתין שניה ואמר: כבוד הרב צודק, יש לי יסורי מצפון שאני עושה זאת, ואני לא ימשיך לחלל שבת, ובפרט שאתה מצטער, ואני לא רוצה לצער אדם כמוך . . 
ומיד פיזר את הקונים וסגר את החנות.

אמר רבי אריה ברוב ענוה אשריך יהודי יקר, אני לא יודע אם הייתי עומד בנסיון של הפרנסה כמוך. הזכות שלך גדולה מאוד ובוודאי שתיתן לך ברכה בפרנסתך כיאה לשומר את השבת. כך כל יהודי יכול להרויח את כל עולמו במעשה קטן של שמירת שבת.

 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: רפאל מאיר צבי בן ברכה בריינדל, שרה צפורה בת רינה, רועי עובדיה בן שולמית רעות, אשר ורפאל בני שמחה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת אביבה בלה בת מרדכי ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 16690006

אתר השבת


מאמרים אחרונים