movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home חדשות ועדכונים חדשות ועדכונים צוואתו של הגראי"ל שטינמן זצוק"ל

צוואתו של הגראי"ל שטינמן זצוק"ל

הגר"ח מישקובסקי הקריא במהלך מסע ההלוויה, בדמעות, את צוואת מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן זצוק"ל.

"א. אבקש מאד לא להספידני לא בפני שלא בפני לא לעשות עצרת התעוררות או עצרת אבל או כל מיני שמות שבודים והכוונה להספד.
ב. לא לכתוב שום מאמר עלי בעיתונים יומיים שבועיים חודשיים מספיק תמונתי ולא כמו שרגילים לכתוב תולדותם.
ג. לא להדפיס מודעות על הלויה לא להודיע ברמקול או רדיו מספיק שיהיה רק עשרה אנשים בלויה.
ד להשתדל שלא לשהות בין מיתה לקבורה לזרז שיהיה קבורה הכי סמוך למיתה.
ה. מקומי בבית החיים בין אנשים פשוטים.
ו. לא לכתוב על המצבה שום תארים רק פה נקבר רב אהרון יהודא לייב בן רב נח צבי שטיינמן.
ז המצבה תהיה הכי זולה ופשוטה לא לבזבז כסף עבור קניית מקום בבית הקברות שעולה ביוקר אבל אם רוצים לתת צדקה שיתנו בלי קניית מקום.
ח. בימים שהמנהג ללכת על הקבר ככלות השבעה ושלושים ויהרצאייהט מכל מקום לא יבזבזו יותר מידי זמן מיוחד עבור זה יותר כדאי שיתחלפו במשך המעת לעת ללמוד כסדר ומלדבר על דברים בטלים.
אם על ידי החיפוש למצוא מקום להתפלל לפני העמוד יגרום הרבה ביטול תורה יותר כדאי ללמוד לשם שמים בזמן הזה.
ט. אבקש שכל מי שרוצה בטובתי (זה בשבילנו למעשה) ילמוד כל יום פרק אחד משניות עד גמר יב חודש והבנות יאמרו כל יום עשרה פרקי תהילים גם בשבת ויום טוב.
י. אבקש שלא להזכירני בשם צדיק או ירא שמים שלא אתבזה על ידי זה בעולם האמת.
יב. אבקש בזה מחילה מכל מי שפגעתי בכבודו וכן מי שאני חייב לו כסף וידוע שבמציאות לא יגבה היינו שיוכל לגבות על פי דין אבקש למחול לי.

כל יוצאי חלצי לא ילכו אחרי המיטה כמנהג ירושלים.

היות שהרבה טועים בי לכן הנני מצידי אני מייעץ לא לקרוא ילדים על שמי אבל איני אוסר את זה".

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב דוד בן מרגלית שליט"א, עזרא בן שמחה, בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת עליזה פרומה בת מרדכי ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת ר' מרדכי בן ברוך ז"ל ופאולה פייגלה בת אליעזר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 20529353

אתר השבת


מאמרים אחרונים