movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home הלכות שבת שאל את הרב שאלות בהלכה שירת נשים בזמירות שבת

שירת נשים בזמירות שבת

אצלנו בבית נוהגים כמה דורות שגם הנשים שרות זמירות שבת. האם יש לזה מקור הלכתי?

אנחנו יוצאי גרמניה (יקים).

מירי

 

תשובת הרב שמואל ברוך גנוט:

 

בשו"ת שרידי אש חלק א' סימן ח' כתב בזה כך:  ומה שהנערות מתפללות בקול רם - אין בכך כלום. וכבר התירו גדולי אשכנז ובתוכם הגאון ר' עזריאל הילדסהיימר זצ"ל לאנשים ולנשים לזמר ביחד זמירות, משני טעמים: א.   תרי קלי לא משתמעי.   ב.   זמירות קודש אין מביאים להרהורי עבירות, עכ"ד השרידי אש.

 

וכך העיד הראשל"צ הגאון הרב יצחק יוסף שליט"א: "ובביתו של מרן אאמו"ר נהוג כל השנים שכל המשפחה ‏משוררים בליל שבת וביומו, יחד עם הגיסים וכל האחים, ואמר להם מרן, שכיוון שהבת לא משוררת 'סולו', אלא קולה נבלע עם ‏קולות כולם, אין בזה איסור, אף שקולה נשמע גם כן, והיינו בקול שאינו גובר, אלא רגיל, אך לא בטון גבוה", עכ"ל.

ולאחר מכן כתב כדברים אלו בספרו ילקוט יוסף שבת (חלק א' כרך ג' עמ' שס"ח עד שע"א).

 

כמובן שידוע שרבים אוסרים זאת, אך כך שמעתי היה מנהגם של יהודי גרמניה, וכפי שהוזכר בשאלה- אכן כך נהגו בגרמניה, כפי שסיפרו לי יוצאי גרמניה, וידידי הרה"ג רבי רפאל אייפרס שליט"א, מרבני הולנד, כתב שכך נהגו בהולנד מקדמא דנא.

 

ש"ב גנוט

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב שמריהו יוסף חיים בן פעשא מרים, יגאל שלמה בן שושנה מהין ובני משפחתו, בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת עליזה פרומה בת מרדכי ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת ר' מרדכי בן ברוך ז"ל ופאולה פייגלה בת אליעזר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 20063721

אתר השבת


מאמרים אחרונים