אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home הלכות שבת שאל את הרב שאלות בהלכה חלוקת כספי ירושת הבכור

חלוקת כספי ירושת הבכור

לכבוד הרה''ג מו''ר מוה''ר ר' ש.ב. גנוט שליט''א שאלה קצרה לענין חשבון חלוקת פי שנים של הבכור כ''ט פסח כשר ושמח רפאל אייפרס

לכבוד הרה''ג מו''ר מוה''ר ר' ש.ב. גנוט שליט''א
שלמא רבא יסגי למע''כ שליט''א
אחדשה''ט

היורשים הם ששה בנים ושלוש בנות דהיינו שגם הן קבלו חלק כבנים עפ''י הערכאות כפסקו של האג''מ וסיעתו והבנים הסכימו לזה. כולם הסכימו לתת חלקו פ''ש לבכור.

אחר פטירת האב התברר בצוואתו שרצה שינתן סכום נכבד לישיבת קודש לצדקה וכבר נתנו בהסכמת כולם את הסכום הנכבד לישיבת קודש לצדקה כמו שצוה האב. עכשיו רוצים לחלק את הנשאר

השאלה היא אם מחשבנים את חלקו של הבכור על כל כספי הירושה של האב דהיינו עם הסכום הנכבד שנתנו לצדקה דהיינו הנחלה כמו שהיתה בשעת פטירת האב או

שמנכים את הסכום של צדקה ורק על הנשאר מחשבנים את חלקו של פ''ש של הבכור.

ע''פ סברא נלענ''ד אני הק' כצד הא' אולם מכיון שלא מצאתי הלכה ברורה במ''א בע''ז נפשי בשאלתי לכבודו שליט''א מה הלך דעתו הטהורה בע''ז.

המצפה לרחמי ה' כהרף עין,

ביקרא דאורייתא,

בברכת כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות כט''ס 

 

 

.

 

כבוד ידידנו הגאון הנודע רבי רפאל אייפרס שליט"א רב דרוטרדם בהולנד ורב בגרמניה

שוכט"ס למעכת"ר וברכה לפסח כשר ושמח לו ולכל קהל עדתו יע"א

 

בדבר שאלתו על חלוקת כספי הפ"ש לבכור לאחר שחילקו הכסף לצדקה כרצון האב ז"ל.

אם אכן יש תוקף לצוואה לעניין הצדקה, יש לקזזו מרכוש האב, כמו כל חוב אחר שקודם משלמים את החובות ורק אח"כ חולקים היורשים את כספי הירושה.

ושאלתי  הערב את מו"ר מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א והסכים עימדי, שאכן מנכים מהסכום הכולל את הכסף שתרמו לישיבה, וכעת, ממה שנשאר, מחשבים את סכום הפי שניים לבכור.

אך אם זה הסכמה שלהם, ולא היו חייבים ליתן את הכס לישיבה כרצון האב. הרי יש לחלקו לפי ההסכמה שהסכימו. ואם אין ראיה מה הסכימו, לכאו' יחלקו את כספי הצדקה בשווה אחר חלוקת כל הירושה. היינו קודם הבכור יטול חלק בכורה, וכולם יטלו חלקם, ואח"כ יתנו הצדקה. אלא אם הסכימו מראש שיהיה בצורה שונה, היינו קודם הצדקה ואח"כ החלוקה.

יש להוסיף שיש נידונים רבים מאוד בגדר "ראוי" ו"מוחזק", מהו ראוי שאין הבכור נוטל בו פי שניים. וכמעט כל דבר נתון במחלוקת, מלבד כסף מזומן בפועל וקרקע הרשומה על שמו ממש. ויש בזה אריכות גדולה מאוד בפוסקים, כנודע.

בברכה שנזכה כולנו לאכול השתא הכא מן הזבחים ומן הפסחים

שמואל ברוך גנוט 

 

 

 

 

הוסף תגובה


קוד אבטחה
רענן

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: טובה בת חנה מסעודה בתוך שאר חולי ישראל, לרפואת רננה בת רות בתוך שאר חולי ישראל, לרפואת רפאל מאיר צבי בן ברכה בריינדל בתוך שאר חולי ישראל, ולרפואת שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל, ולרפואת הילל רפאל בן יעל בתוך שאר חולי ישראל ולרפואה שלמה לרועי עובדיה בן שולמית רעות בתוך שאר חולי ישראל, לרפואת אשר ורפאל בני שמחה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לתהילה יהודית בת רינה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת אביבה בלה בת מרדכי ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 15347239

אתר השבת


מאמרים אחרונים