movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home הלכות שבת שאל את הרב שאלות בהלכה שמות שמתאימים לחנוכה

שמות שמתאימים לחנוכה

לכבוד הרה"ג שמואל גנוט שליט"א
נולדה לנו בת יום לפני חנוכה. האם לקרוא לה בשם יהודית?
דוד
בני ברק
 
תשובת הרב שמואל ברוך גנוט:
 
ישנם כאלו שמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א ממליץ להם שיקראו לבנם שנולד בימי החנוכה בשם מתתיהו, על שם מתתיהו הכהן הגדול. אם כי מרן שליט"א הוסיף ואמר שאין זה מנהג נפוץ, לקרוא לילד בשם מתתיהו.
 
ושאלתיו בענין השם יהודית, שיש הרוצים לקרוא לבתם בשם זה, על שם הנס שעשתה יהודית, שהשקתה את הצורר בחלב והרגה אותו וברחו כל האויבים, אך השואל הסתפק בכך שהרי יהודית גם היתה שמה של אשת עשו הרשע.
מרן שליט"א השיב שנכון, אך הרמ"א בהלכות חנוכה כותב שיהודית היתה צדקת ובגללה נוהגים לאכול מאכלי חלב.
 
מרן שליט"א פתח מסכת יבמות, הצביע על דף ס"ה עמוד ב, והראה שבגמרא נכתב על יהודית דבתייהו דרבי חייא, והוסיף שאפשר לקרוא בשם טוב, אם אין מתכוונים לשמות הרשעים שנקראו בשם זה, אלא מכוונים לשמות הצדיקים שנקראו בשם זה.
 
מזל טוב והרבה נחת יהודית!!...
שמואל ברוך גנוט
 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נחום אלימלך בן זהבה רבקה, נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, שולמית בת בת שבע לבשורות טובות, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 17977102

אתר השבת