movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

מבצע שמירת שבת העולמי

לקראת שבת לכו ונלכה
הקב"ה, עם ישראל אוהבים אותך!
 
מבצע שמירת שבת העולמי
שבת פרשת בראשית
 
כל עם ישראל מתאחדים
לשמור את השבת כהלכתה 
 
(לקבלת הדרכה ניתן להכנס לאתר shabes.net ולאתר hidabroot.org
 
זכרו את ההבטחה:
אלמלא משמרים שבת אחת, מיד נגאלים
 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נחום אלימלך בן זהבה רבקה, נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, שולמית בת בת שבע לבשורות טובות, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 18110490

אתר השבת