movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home הלכות שבת שאל את הרב שאלות בהלכה משלוח מנות בזוג פרוד

משלוח מנות בזוג פרוד


להגאון האדיר רבי שמואל ברוך שיחיה

הסתפקתי חקירה חדשה בס"ד, בזוג פרודים ל"ע, אם אדם נותן בפורים משלוח מנות לאשתו שהיא פרודה ממנו, והיא מקבלת המשלוח מנות, האם יצא ידי חובתו. ויש לעיין גם באופן שהם גרים באותו בית, רק כל אחד נמצא בחדר אחר, וגם באופן שכל אחד גר בבית נפרד.

בשורות טובות.

בברכת כהנים באהבה כעתירת

גמליאל הכהן רבינוביץ

מח"ס "גם אני אודך"

ו"פרדס יוסף החדש" על המועדים.

 

 

לכבוד הרה"ג החסיד מח"ס הרבה, צמ"ס רבי גמליאל בהרא"ד רבינוביץ שליט"א

 

בעצם השאלה האם אשה יוצאת ידי חובתה במשלוח המנות ששולח בעלה, כבר האריכו בזה הפוסקים, כמובא במשנ"ב סי' תרצ"ה בשם המג"א, וכבר האריכו בזה פוסקי זמנינו.

והנה מאחר שאין מושג כזה של 'פרודים' מצד ההלכה, ובעל ואשה הם או נשואים או גרושים, (ואם ישנו נושא בזה, הוא שייך רק להדלקת נרות שבת או נרות חנוכה, ואכמ"ל), לכן לפי הדעות שהבעל מוציא את אשתו במשלוח המנות שלו, משום שאשתו כגופו. ה"ה שמוציא אותה גם כשאינם חיים כעת יחד והם פרודים.

ואולם ומובא בשם הגרש"ז אוירבך זצ"ל שבכל מקרה, גם כשהאישה סומכת על בעלה שהוא ישלח בעבורה וזה מהני, צריך הבעל לומר במפורש לאשתו שהוא שולח מנות בעבורה למשפחה פלונית, ובכך מקיימת היא את מצות משלוח מנות, וכמו כן צריך לומר לאלו שמקבלים את משלוח המנות שהמשלוח נשלח גם מאשתו, כדי להרבות אהבה ורעות בין הנותן והמקבל.

ולפי"ז ברור שכל עוד שהבעל לא הדגיש שמשלוח המנות נועד גם לאשתו, לא תצא בכך האשה ידי חובה, בפרט במקרה זה, שכולם יודעים שהם פרודים, ולכן מבינים הם שאם הבעל שלח, הוא שלח זאת רק בשמו ולא בשם אשתו, אשר הוא חי עימה בסכסוך.

 

בברכת פורים שמח ידידו דורש שלום תורתו

שמואל ברוך גנוט

 

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב שמריהו יוסף חיים בן פעשא מרים, יגאל שלמה בן שושנה מהין ובני משפחתו, בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת עליזה פרומה בת מרדכי ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת ר' מרדכי בן ברוך ז"ל ופאולה פייגלה בת אליעזר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 20080463

אתר השבת


מאמרים אחרונים