movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home הלכות שבת שאל את הרב שאלות בהלכה לשאל את הרב// גיוס בנות לצבא ארה"ב

לשאל את הרב// גיוס בנות לצבא ארה"ב

לכבוד הרב גנוט
 
הציעו לי להתגייס לצבא ארה"ב, ושמעתי שבישראל מתנגדים הרבנים לגיוס נשים. רציתי לברר האם יש הבדל בין גיוס נשים בארץ ישראל לגיוס נשים בארה"ב, שהיא מדינה שעושה טוב ליהודים.
 
תרצה דבורה
 
תשובת הרב שמואל ברוך גנוט שליט"א:
 
 
כל גדולי ישראל, מכל החוגים והעדות, כתבו כבר לפני שנים רבות, שאסור לשום בת ישראל להתגייס לצבא,  וזה בכלל 'יהרג ואל יעבור'. בת שהכריחו אותה להתגייס לצבא, צריכה להרוג את עצמה ולא להתגייס לצבא.
 
ואין שום הבדל בין צה"ל הישראלי לצבא ארה"ב, או לכל צבא אחר בעולם, וכך כותב גדול פוסקי ארה"ב, מרן הגאון רבי משה פינשטין זצ"ל , בשו"ת אגרות משה:
 
הנה לקיחת נשים ובתולות בין לצבא, בין לשרות אחרת מהממשלה, הוא נגד תורת השם יתברך. ואם חס וחלילה איזה ממשלה קבעה חוק, אסורות הנשים והבתולות לשמוע לזה, והוא כגזירה מהממשלה להעביר על הדת, שאסור לשמוע לזה.
 
ולכן כאשר נשמע שיש שרוצים במדינה שלנו, ארצות הברית שבאמריקה, לקבוע חוק כזה בהקונגרס והסנאט בוואשינגטון, וכאשר ידוע לנו שאין דרכם של הממשלה והנשיא דמדינתנו ארצות הברית לעשות גזירות על ישראל נגד דיני תורתנו הקדושה, ובודאי בא זה על ידי חסרון ידיעה, מחוייבין לעשות כל האפשר להשתדל שידעו הנשיא וכל אנשי הקאנגרעס ואנשי הסענאט שהוא נגד התורה, וכגזירה להעביר על הדת הוא, ויהיה אסור לכל בת ישראל לקיים גזירה זו. ובטוח לנו שימנעו מלקבוע דין כזה שהוא גזירה. ויהיה לטוב לנו עם ישראל במדינה זו, אשר הטיבה לנו כל הימים, ואנחנו עם ישראל אוהבים אותה באהבה גמורה, ואנחנו תושבים נאמנים להמדינה ולהממשלה בלב ונפש, שכן יהיה גם להבא.
 
בתקוה גדולה ובטחון גמור אני כותב וחותם בשם התורה הקדושה ובשם כל ישראל.
 
משה פיינשטיין.
 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב צבי ישראל (טאו) בן ייטע פיגא שליט"א, הרב דב בן שושנה (קוק) שליט"א, רבי יאשיהו יוסף (פינטו) בן הרבנית זרי שליט"א הרב נחום אליעזר בן שרה מרים (רבינוביץ) שליט"א הדס בת אורה לרפואה שלמה, יוסף מרדכי בן תהילה שמחה לרפואה שלמה, נחום אלימלך בן זהבה רבקה לרפואה שלמה, נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, משה בן כמונה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת מרדכי בן ברוך ופאולה פייגלה בת אליעזר ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 19320232

אתר השבת


מאמרים אחרונים