movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home הלכות שבת שאל את הרב שאלות בהלכה חיפוש ארבעת המינים וביטול תורה

חיפוש ארבעת המינים וביטול תורה

שאלה


 

לכב' כת"ר שליט"א!

רציתי לשאול: מה עדיף – להקדיש זמן מתלמודו לחפש ולקנות ד' מינים מהודרים, או ללמוד תורה באותו זמן?

 

אני מאוד מודה.

בברכות גמר חתימה טובה –

מרדכי ציון

 

 

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א 

זאת שאלה נכונה.

צריך כל דבר לעשות במינון הנכון. ד' מינים מהודרים היא מצוות היום, וגדול תלמוד תורה שמביא לידי מעשה.  אך כאשר משיג ד' מינים מהודרים כבר, רק שטורח עוד ועוד על חומרות לא חשובות מבחינת הפוסקים, או דעת יחיד וכדומה, ודאי שישנו הידור גדול יותר בלימוד תורה.

ראיתי שר' מרדכי גרוס כותב שחיפוש ד' מינים במקום שאין בו חשש פריצות, הוא גם הידור מצוה. וצריך לשקול שכר מצוה כנגד הפסדה, בשום שכל ותבונה.

 

 

גמר חתימה טובה

 

שמואל ברוך גנוט

 

 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נחום אלימלך בן זהבה רבקה, נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, שולמית בת בת שבע לבשורות טובות, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 17971762

אתר השבת