movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

חפירת קבר לאדם חי

כבוד הגרש"ב גנוט שליט"א

 

שמעתי שיש בעיה לחפור קבר עבור אדם חי. האמנם?

 

בברכה"ת

 

אי"ש

בני ברק

 

תשובת הרב שמואל ברוך גנוט:

 

נפסק ברמ"א (יו"ד שלט, א) בשם רבנו ירוחם, שכתב בשם רבי יהודה החסיד, ש"אסור לחצוב שום קבר להיות פתוח עד למחר שלא יקברו בו המת באותו היום, ויש סכנה בדבר".

בברכי יוסף (או"ח סי' תקמז ס"ג) כתב בשם הגאון מוהר"ר אברהם אמיגו זלה"ה שאין איסור לחצוב קבר לאדם בריא, אלא רק נאסר לחצוב  קבר "למי שהוא גוסס, לצורך זה האיש בפרטות - הוא דאסיר, כי היכי דלא ליתרע מזליה". וכ"כ בהגהות יד שאול (יו"ד שם) .

 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: רינה בת עליזה פרומה לרפואה שלמה, נחום אלימלך בן זהבה רבקה, נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, משה בן כמונה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 18455860

אתר השבת


מאמרים אחרונים