movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

שלהבת באמצע הכביש

שלהבת באמצע הכביש

משה וינשטוק, באדיבות מרוה לצמא
 
הגאון הצדיק רבי אליהו לופיאן זצ"ל הלך באחת השבתות לתפילה בישיבת חברון.
בדרכו, נעגמה עליו רוחו, בראותו רכבים נוסעים בשבת.
בשלב כלשהו אף הציע לבן לויתו לחזור לאחור, כדי לא לראות את חילולי השבת,
אולם כיון שהיו כבר קרובים לישיבה - החליט להמשיך בדרכו.
 
לפתע, נעצרה לידו מכונית, וראש צעיר בצבץ מתוכה. "איך אני מגיע ל...."
 
השאלה קפאה על לשונו של הנהג למראה המחזה שמולו: 
 
הרב המבוגר עמד באמצע הרחוב, אשד של דמעות ניגר על פניו, ושברי משפטים נחלצו מפיו:
 
"איך אוכל לסרב לבקשת עזרה של יהודי,
אולם איך אוכל לסייע לו בחילול שבת קודש?...." 
 
רבי אליהו רעד מבכי חסר מעצורים,
והנהג ההמום עזב את הרכב, עיניו מלאות דמעות אף הן.
 
הזעזוע הרחימאי של הרב הצית את הניצוץ,
בעקבותיו נדלקה שלהבת הרוחניות שבלב,
ובאותו מעמד קיבל הנהג על עצמו שמירת שבת. 
 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: רינה בת עליזה פרומה לרפואה שלמה, נחום אלימלך בן זהבה רבקה, נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 18232581

אתר השבת