movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

פניית האלמנות

בס"ד
 

הרנינו גויים כי יקום דם עבדיו
וכפר על אדמתו ועמו

 
 

פניית האלמנות השבורות והמשפחות השכולות

 
מתוך הלבבות השבורים והמתבוססים בדמעות על שפך דם הקדושים - ראשי משפחותינו הי"ד.
 
פונים אנו אל אחינו כל בית ישראל בכל אתר ואתר, הבה נתאחד כולנו להרבות עלינו רחמי שמים ונקבל על עצמנו להרבות אהבה ואחווה, בין איש לרעהו, בין ציבור לציבור ובין עדה לעדה.
 
בקשתנו שכל אחד ואחד ישתדל לקבל על עצמו בערב שבת קודש פרשת תולדות, לקדש את יום השבת (ערב ראש חודש כסלו) ליום של אהבת חינם, יום בו נמנע מדבורי פירוד, מחלוקת, לשון הרע ורכילות.
 
ויהיה בזה עילוי נשמה גדול לנשמותיהם של אבות משפחותינו שנטבחו על קדושת שמו יתברך.
 
ישקיף ה' ממרום, יראה את עניינו וימחה את דמעותינו ויאמר די לצרותינו, ונזכה לחזות בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן!
 
החותמים בלב שבור ורצוץ
 
 
 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: רינה בת עליזה פרומה לרפואה שלמה, נחום אלימלך בן זהבה רבקה, נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, משה בן כמונה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 18455724

אתר השבת


מאמרים אחרונים