movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

הזעקה שמתקבלת מיד

הזעקה שמתקבלת מיד
 
מדבריו של הראשל"צ הרב עמאר שליט"א 
 
"רבותי, עם ישראל נמצא בסכנה גדולה ואנחנו מתפללים ונושאים עיננו לה'. עם ישראל במצרים זעקו אל ה' – 'וישמע אלוקים את נאקתם'. לא כתוב זעקתם או שוועתם אלא 'נאקתם'. מה ההבדל? הסבירו הראשונים שזעקה זה כשאדם עוד מסוגל לצעוק, להוציא מילים מפיו, אבל לפעמים, מרוב הצער והצרות האדם מגיע למצב שאיננו יכול לבטא את המילים אלא מוציא איזו קול הברה וזו נקראת נאקה היוצאת מעומק הלב. וזו זעקה שמתקבלת מיד על ידי בורא העולם.

"מורי ורבותיי, נעמוד כולנו עכשיו, נפתח את ההיכל ונזעק לה' מנהמת ליבנו, שהתפילה תהיה מקירות הלב – הכי עמוק שאפשר. להרגיש שאין לנו על מי להישען ועל מי לבטוח רק לה' לבדו. ואליו עינינו נשואות. רק בהכנעת הלב אפשר לנצח את מידת הדין".
 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: רינה בת עליזה פרומה לרפואה שלמה, נחום אלימלך בן זהבה רבקה, נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, משה בן כמונה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 18455706

אתר השבת


מאמרים אחרונים