movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

כל עם ישראל מתאחדים


כל עם ישראל מתאחדים ברגעים קדושים אלו ומדליקים נר
לכבוד רחל אימנו, לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, וכל הצדיקים
זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן,
להגיד תפילת אנא בכח
ולקבל קבלה בשמירת שבת, צניעות, טהרה,
לרפואת הפצועים ולע"נ ההרוגים ה' ינקום דמם.
 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נחום אלימלך בן זהבה רבקה, נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, שולמית בת בת שבע לבשורות טובות, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 18113036

אתר השבת