movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home חדשות ועדכונים תפילות ומסרים לזיכוי הרבים חודש טוב על עם ישראל ובמהרה יבוא גואל, אמן

חודש טוב על עם ישראל ובמהרה יבוא גואל, אמן

חודש טוב על עם ישראל
ובמהרה יבוא גואל, אמן

לקראת שבת לכו ונלכה
כי היא מקור ההשגחה, השמירה והברכה


כל עם ישראל מתאחדים 
לקבל את השבת 20 דקות 
לפני השעה הכתובה בלוחות
  • להדליק את הנרות בזמן זה
  • ולהתפלל בזמן זה 
  • על זרוז גאולתנו ושמירת חיילינו 

הדקות אחרי הדלקת הנרות הן עת רצון
ובהן תפילותינו מגיעות 
הישר לכיסא הכבוד!

*** בתפילה ובשמחה נקבל את פני דויד מלכא משיחא! ***
  • אמירת נשמת כל חי היום ב-11:00 בבוקר וב-16:00 בצהריים
  • בכל מוקדי התהילים בארץ ובעולם
  • להודות לה' על ניסיך ונפלאותיך שבכל יום עימנו!


 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נחום אלימלך בן זהבה רבקה, נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, שולמית בת בת שבע לבשורות טובות, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 18105376

אתר השבת