movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

עדכוני תפילות

לאור הכניסה הקרקעית לעזה והסכנות הגדולות בהם נתונים יושבי ארץ הקודש, בהוראת מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן שליט"א ומרן הגר"ח קניבסקי שליט"א, יתכנסו מחר המוני בית ישראל בכל אתר ואתר בבתי הכנסת והמדרש.

בהוראת גדולי ישראל, היום בשעה 1 בצהרים יתכנסו המוני ישראל בכל אתר ואתר לאמירת פרקי תהילים ותחנונים.

נשיא מועצת חכמי התורה מרן הגאון רבי שלום כהן, קורא לכלל הציבור להעתיר בתפילה על החיילים היוצאים להגן במסירות נפש על העם היושב בציון, מפני הקמים עליו. יהי ה׳ עמם ויחזירם בשלום למשפחותיהם.

מוקדם יותר,  קרא הרב הראשי כי לאור הודעת ראה"מ על כניסה קרקעית לעזה, קורא הרב הראשי לישראל הגר"ד לאו שליט"א לציבור לקרוא פרקי תהלים להצלחתם ושלומם של החיילים. "הם שלוחי מצוה של העם כולו – וכולנו תפילה להצלחתם ושלומם ולשובם בשלום".

הראש״ל הגר״י יוסף: ״אין כוחנו אלא בפינו, כל אחד ואחד מחויב, בתפילה, בתהילים ובכל מעשה טוב אשר הוא עושה, לכוין להצלחתם של החיילים אשר מחרפים את נפשם למען עם הגנת עם ישראל״.

לאור המצב הבטחוני הקשה בו נתונים הלוחמים בסכנה, קורא מרן הראש״ל הגרש״מ עמאר שליט״א לכל בית ישראל "להתאסף לתפילת רבים במוצאי שבת הקרוב ליד שריד בית מקדשינו, הכותל המערבי, בשעה 22:30".

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב שמריהו יוסף חיים בן פעשא מרים, יגאל שלמה בן שושנה מהין ובני משפחתו, בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת עליזה פרומה בת מרדכי ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת ר' מרדכי בן ברוך ז"ל ופאולה פייגלה בת אליעזר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 20097371

אתר השבת


מאמרים אחרונים