movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home חגים הליכות והלכות לחגי ישראל - הרב ש. ב. גנוט שליט"א יָשְׁבָה בַגּוֹיִם לֹא מָצְאָה מָנוֹחַ כָּל רֹדְפֶיהָ הִשִּׂיגוּהָ בֵּין הַמְּצָרִים

יָשְׁבָה בַגּוֹיִם לֹא מָצְאָה מָנוֹחַ כָּל רֹדְפֶיהָ הִשִּׂיגוּהָ בֵּין הַמְּצָרִים


יָשְׁבָה בַגּוֹיִם לֹא מָצְאָה מָנוֹחַ כָּל רֹדְפֶיהָ הִשִּׂיגוּהָ בֵּין הַמְּצָרִים

 /הלכות בין המצרים התשע"ד מי"ז בתמוז ועד ראש חודש אב / הרה"ג רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א/

* השנה, יותר מתמיד, חשנו את ה'גלות בין היהודים', המלווה אותנו ביתר צער ע"י ממשלת הרוע הנוכחית. בימים אלו אנו חשים, יחד עם כל יושבי ארצנו הקדושה, בעומק הגלות, כשפראי אדם צמאי דם יורים על הישוב אלפי טילים. והנה, בתוך חשכת הגלות, אנו רואים את הבטחת ה' יתברך "וְאַף גַּם זֹאת... לֹא מְאַסְתִּים וְלֹא גְעַלְתִּים לְכַלֹּתָם לְהָפֵר בְּרִיתִי אִתָּם". הטילים עפים וכמות הנפגעים- מזערית. ברוך אלוקינו שמראה לנו בחוש, כי גם בחשכת הגלות, שומר הוא עלינו בשמירה מעולה, כרחם אב על בנים. ואם כן, אם אנו כה אהובים לפניו, הבה ונתפלל יחדיו, מעומק הלב, שיאמר לכל צרותינו די, יגאלנו ויבנה בית מקדשנו. (ואכן, מובא בהלכה ובספרים הקדושים כי ישנו ענין גדול מאד לומר 'תיקון חצות', בחצות היום והלילה, בימי בין המצרים). 

* עדות אשכנז, הנוהגים כדעת הרמ"א, אינם מסתפרים מי"ז בתמוז, אחד אנשים ואחד נשים .
(אך מותר לנשים להסתפר במקרים מסוימים ). ומותר לנערות להסתפר לצרכי שידוכים, עד השבוע שחל בו תשעה באב .

* אין מספרים גם ילדים קטנים, למרות שלא הגיעו עדיין לגיל חינוך . והמשנה ברורה כתב בשם החיי אדם, שלצורך הקטנים אין להחמיר עד השבוע שחל בו תשעה באב. 

* הרבי מצאנז בעל ה"דברי יציב" מיקל לספר תספורת ראשונה של ילד בן שלש, גם בשבוע שחל בו תשעה באב, ששמחת התספורת שלו היא שמחת מצוה. הוראת הרבי מסאטמר בעל ה"ויואל משה" היא שלא לעשות חאלאקה לילד בן שלש בשלושת השבועות . והוראת מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל היא שאם הילד נעשה בן שלש לאחר י"ז בתמוז, ניתן לספרו. אך כשנהיה בן שלש בחודש אב, ידחו את החאלאקה לאחר תשעה באב .

* בני עדות המזרח, הנוהגים כפסקי השולחן ערוך, מסתפרים כרגיל עד ראש חודש אב .

* בני ישיבות מבני עדות המזרח, הלומדים בישיבות אשכנזיות, לדעת מרן הגרש"ז אוירבך זצ"ל יכולים להסתפר ואין בכך חשש של "לא תתגודדו", כיון שכולם יודעים שהם נוהגים כדעת השולחן ערוך, ואילו לדעת מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל ראוי שינהגו כמנהג המקום ולא יסתפרו או יתגלחו בשלושת השבועות .

* מבחינת ההלכה, מותר ללכת לים ולבריכה ללא שום פקפוק, עד ראש חודש אב. ואפילו לאלו שלא הלכו לים ולבריכה במשך הקיץ . (ולמרות שמפורסם בעולם שמותר ללכת לים ולבריכה רק לאלו שכבר ביקרו שם במהלך הקיץ, אין לדבר זה שום מקור בהלכה ). ואמנם צריך להיזהר שבעתיים בימים אלו, כי ימים אלו מסוגלים רח"ל לסכנה.  אך ישנם הנוהגים שלא ללכת לים ולבריכה, מחשש שימים אלו הינם ימי סכנה , וכך הורה מרן הסטייפלר זצ"ל לבני ביתו, שלא ייסעו לים. לא מפני ההלכה, אלא מפני שימים אלו מסוכנים יותר משאר ימות השנה (ובפרט בימים אלו, כאשר טילים מתעופפים באזור החופים, ה' ירחם).

* אסור לרקוד ולנגן או להאזין למוזיקה בשלושת השבועות . והוראת הגרי"ש אלישיב זצ"ל, ויבלחט"א הגר"ש ואזנר והגר"נ קרליץ היא שאין להאזין גם לשירים שקטים ושירי רגש וגם לשירים העוסקים בחורבן בית המקדש . וגם בני עדות המזרח נוהגים שלא לשמוע מוזיקה ולנגן בשלושת השבועות .

* ישנם המקילים לשמוע קטעי חזנות  וישנם האוסרים לשמוע גם קלטת המשמיעה שירה בפה בלי ליווי מוזיקלי , ויש האוסרים גם לשיר שירה בפה , אך מותר לשיר בפה לכבוד ה' יתברך, או בשעת התפילה והלימוד . וכן מותר לשיר בשבת קודש . והגרי"ש אלישיב זצ"ל הורה שמותר לשיר בפה, אף בציבור, כמו במסיבת "סנטוחה" הנערכת בישיבות לחתנים .

* ישנם דעות לכאן ולכאן האם מותר להתיר כלי זמר, ריקודים ומחולות בסעודות מצוה, עד ר"ח אב , ומרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל פסק שבסעודות כמו בר מצוה וכדו', ניתן לשיר בפה, אך אין להשמיע מנגינות. ובסעודת "שבע ברכות" מותר לנגן ואף לרקוד. 

* ישנם מקילים במקרים מסוימים ללמוד שיעורי נגינה עד שבוע שחל בו תשעה באב, ויעשה שאלת חכם . והגרי"ש אלישיב הורה שתלמידה הלומדת נגינה ואם לא תשתתף בשיעורים תפסיד את שכר הלימוד, מותר לה להשתתף בהן. וכן מורה שתפסיד ממון אם לא תערוך שיעורי נגינה, יכולה לעורכן .

* מותר למלמדי תתי"ם, למדריכות בקיטנות וכדומה, לשיר עם הילדים .

* מצד ההלכה מותר לעבור לדירה חדשה, להרחיב או לשכור דירה, כדי שבני המשפחה יוכל לגור בדירה בצורה נורמלית (ולא במקום שנועד להרווחה ושמחה בעלמא) . אך המנהג להימנע מכך בימים אלו, משום שאין בדבר סימן טוב. אך כאשר מדובר בהפסד כספי או שהקניה משתלמת מבחינה כלכלית, אפשר לעשות זאת .

* מרן ה"חזון איש" זצ"ל אמר שלא כדאי גם לחפש דירה בימים אלו .

* ישנם המחמירים שלא לסייד ולצבוע את הבית, החל מי"ז בתמוז , אלא אם כן מדובר בסיוד שלאחר טינוף הקיר, נזילה, פיח עשן, וכדומה. וכשהתחילו לסייד את הבית לפני י"ז בתמוז, ניתן להמשיך  בסיוד ובצביעה עד ראש חודש . ומותר להרחיב דירה או לשפצה, משום שבני הבית התרבו בס"ד, או לצרכי השכרה ומכירה . 

* מאחר שלא מברכים "שהחיינו" בימים אלו, לכן  אין לקנות חפצים ובגדים חשובים  שמברכים עליהם "שהחיינו" . אך מוצרים שמספר אנשים נהנים מהם, אשר מברכים עליהם "הטוב והמטיב" (כמו מקרר, מכונית ומזגן וכדומה), אין מניעה לרוכשם עד ר"ח אב . [ולגבי מנהג הספרדים, ראו בכף החיים בענין זה]. 

*מותר למסור פאה לתיקון או לסירוק, עד ראש חודש אב  .

* מותר לתת מתנה בשלושת השבועות (חוץ מבתשעה באב) .

* מסתבר שמותר להזמין בימי בין המצרים חדר בבית מלון או צימר לאחר תשעה באב. ובמקום שישנו חשש שחדרי המלון והצימרים לא יהיו פנויים או יעלו במחיר יקר יותר, בודאי שיש להקל בדבר.

* כתב השולחן ערוך: "טוב ליזהר מלומר שהחיינו בין המצרים על פרי או על מלבוש, אבל על פדיון הבן אומר, ולא יחמיץ המצוה. והוסיף הרמ"א: וכן בפרי  שלא ימצא אחר ט' באב, מותר לברך ולאכלו בין המצרים". וכתב המשנה ברורה: "אשה מעוברת מותרת לאכול פרי בלא שהחיינו, שמא תתאוה ויגרום נזק לה ולולד. וכן חולה גם כן מותר שהפירות פותחין לו תאותו לאכול דברים טובים ובמקום חולי לא אסרו". 

* ילדים (שהגיעו לגיל חינוך ברכות, אך עדיין אינם מבינים את משמעות אבלות "בין המצרים") שרוצים לאכול פרי חדש, יכולים לברך "שהחיינו" ולאכלם בברכה . כשנולד בת ניתן לברך עליה "שהחיינו" בראייתה, (להמברכים על ראיית בת), וכשנולד בן מברכים "הטוב והמטיב".

*מאחר שלא מברכים על נעליים ברכת שהחיינו, וכן על בגדים שלא מברכים ברכה זו, מותר לקנותם וללובשם עד לראש חודש אב. והחל מראש חודש אב הדבר אסור מצד רכישת דברים חדשים ולא מצד ברכת ה"שהחיינו" . 

* המניח תפילין לראשונה בחייו בימים אלו או המגיע לגיל שבעים, שמברכים שהחיינו ע"י פרי או בגד חדש, יעשו שאלת חכם בדבר ברכת ה"שהחיינו" .

* כלי בית פשוטים או מוצרים שאין בקנייתם שמחה, מותר לקנותם. ומותר לקנות בגדים שלא שמחים בהם, עד ר"ח אב .

* ולסיום: השולחן ערוך מביא את דיני האבילות רק מראש חודש ולא מי"ז בתמוז. ומאחר שלבני עדות המזרח ישנם מנהגים שונים במה להקל ובמה להחמיר, בענינים שאינם מוזכרים בשולחן ערוך,  יעשה כל אחד כמנהגו ורבותיו. 

 

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: יחיאל אברהם מאיר בן חיה טויבא, רבי יאשיהו יוסף (פינטו) בן הרבנית זרי שליט"א נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, משה בן כמונה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת מרדכי בן ברוך ופאולה פייגלה בת אליעזר ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 19737204

אתר השבת


מאמרים אחרונים