movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

מדליקים נר לזכות רחל אימנו

כל נשות ישראל ועם ישראל
מתאחדים
להדליק נר לכבוד רחל אימנו
שזכותה תגן על עם ישראל
ולומר מזמור תהילים
שיר המעלות מאין יבוא עזרי
להצלחת חיילנו ולזירוז גאולת עם ישראל
ולביטול הטילים מעל תושבי הארץ.
 
נא להעתיר בתפילה ולעורר רחמי שמים על עם ישראל.
נא לומר את התפילה הבאה:
אבא, תגאל אותנו,
אם ישראל לא יכולים לחיות בלעדיך!
מבצע קבלות בצניעות:
צ ניעות 
ה הגנה הטובה ביותר 
ל עם ישראל!
 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: רינה בת עליזה פרומה לרפואה שלמה, נחום אלימלך בן זהבה רבקה, נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, משה בן כמונה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת מרדכי בן ברוך ופאולה פייגלה בת אליעזר ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 18693546

אתר השבת