movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

מסר ליום העצמאות

העצמאות האמיתית לעם ישראל
במהרה יבוא גואל

ה: הטהרה, הקדושה בבית נשמור, ולעם ישראל דרור.
ע: עתים לתורה נקבע ונרגיש סבבה.
צ: בצניעות נתהלך ונזכה לחייך.
מ: מצוות נקיים בשמחה ונזכה לרוב ברכה.
א: באמונה אין עוד מלבדו נתחזק ונזכה לא להינזק.
ו: ואהבת לרעך כמוך: באהבת ישראל נתחזק וביחד נביא את הגואל.
ת: בתורה ובעבודת המידות נשקיע ולביאת הגואל נגיע.

זכרו: כל קבלה מזרזת גאולה. אנא, עם ישראל, קבלו קבלות, כי כולנו ערבים זה לזה, ויהי רצון שיהיה רק טוב לעם ישראל.
 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נחום אלימלך בן זהבה רבקה, נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, שולמית בת בת שבע לבשורות טובות, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 18105509

אתר השבת