movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home חדשות ועדכונים חדשות ועדכונים החלטות עצרת הרבבות

החלטות עצרת הרבבות

במהלך עצרת הרבבות שהתקיימה במעמד גדולי ישראל והתנהלה בסדר מופתי, תוך קידוש שם ה' בארץ, נקראו ההחלטות שהתקבלו במעמד העצרת ואשר משקפות את עמדת גדולי ישראל בסיום העצרת עלה לבימה המרכזית הרב ישעיהו ליברמן, מנכ"ל רשת מרכז בית יעקב, וקרא את ההחלטות שהתקבלו.


להלן הסיכום במלואו:


במעמד גדולי ומאורי הדור ורבבות עמך בית ישראל בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל לעצרת תפילה והתעוררות, קדוש שם שמים, ומחאה המונית, על המרידה במלכות שמים וגזירת הגיוס בכפיה לתלמידי הישיבות והכוללים, והכוונה לגזור רח"ל על עקירת התורה ולהשית על לומדי תורה שתורתם אומנותם עונש פלילי עד כדי השלכתם לבית הכלא


קוראת העצרת כדלהלן:

במהלך עצרת הרבבות שהתקיימה במעמד גדולי ישראל והתנהלה בסדר מופתי, תוך קידוש שם ה' בארץ, נקראו ההחלטות שהתקבלו במעמד העצרת ואשר משקפות את עמדת גדולי ישראל בסיום העצרת עלה לבימה המרכזית הרב ישעיהו ליברמן, מנכ"ל רשת מרכז בית יעקב, וקרא את ההחלטות שהתקבלו.

להלן הסיכום במלואו:

במעמד גדולי ומאורי הדור ורבבות עמך בית ישראל בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל לעצרת תפילה והתעוררות, קדוש שם שמים, ומחאה המונית, על המרידה במלכות שמים וגזירת הגיוס בכפיה לתלמידי הישיבות והכוללים, והכוונה לגזור רח"ל על עקירת התורה ולהשית על לומדי תורה שתורתם אומנותם עונש פלילי עד כדי השלכתם לבית הכלא


קוראת העצרת כדלהלן:

א. העצרת דורשת מהשלטונות שלא לחוקק כל חוק שיש בו משום פגיעה בלומדי התורה הכופה אליהם לפרוש מלימוד התורה עד כדי השלכתם לכלא, דבר שיש בו משום עקירת התורה ישראל וחילול שם שמים.


ב. העצרת קוראת לכל תלמידי הישיבות והכוללים לא להתגייס לצבא בשום פנים ואופן, לא להיכנע לפיתויים ולעונשים כל שהם, ולא לשתף פעולה עם תוכניות הצבא למיניהם בכל אופן שהוא.


ג. העצרת פונה לממשלה ולראש הממשלה בקריאה שלא לגרור את הציבור למערכה מיותרת בעניינים הנוגעים לציפור נפשה של היהדות החרדית, בכל ענייני היהדות והדת, דברים שלא יגבירו את השלום בין חלקי העם.


ד. העצרת קוראת לממשלה ולראש הממשלה לא לשנות מהנהלים שהיו עד כה ולפחות להמשיך את הסטטוס קוו שהיה קיים בארץ ישראל מאז ומתמיד, בנוהלי הגיוס, ובכל ענייני הדת, ולא לחדש גזירות על הציבור החרדי ועל עולם התורה ולהצר צעדיו בכל צעד ושעל.


ה. העצרת קוראת בשם גדולי ומאורי הדור, מתוך מעמד קידוש השם נורא הוד זה, לכלל הציבור הגדול הנאמן לה' ולתורתו, עם ה' חזקו ונתחזקה, אל תחתו ואל תיראו, אין לנו שיור רק התורה הזאת, לימוד התורה וקיום מצוותיה בקדושה ובטהרה, הם חומת המגן לעם ישראל בכל מקומות מושבותיו מפני כל צרה וצוקה, והם גם יעמדו בזמנים קשים אלו הפוקדים את בית ישראל, כפי שעמדו לבית ישראל בכל הגלויות, וכפי שנעשו נסים לאבותינו בימי הפורים בימים ההם כן גם נזכה לישועה בזמן הזה.


 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: רינה בת עליזה פרומה לרפואה שלמה, נחום אלימלך בן זהבה רבקה, נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, משה בן כמונה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 18455850

אתר השבת


מאמרים אחרונים