movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

קבלות לרפואה

כל עם ישראל מתאחדים
לקבל קבלה בשמירת שבת, כבוד השבת ועונג שבת
ולימוד 2 הלכות שבת ליום

לרפואת:
* שמעון עוזר בן צפורה
* מיכל בת רחל
והילדים: 
* מיכאל שלמה בן מיכל
* יצחק אייזיק בן מיכל  

אנא עם ישראל היקרים, התחזקו בשמירת שבת כהלכתה, עונג שבת וכבוד השבת,
וקרבו עוד מאחינו היקרים לשמירת שבת קודש
לביטול גזרות רעות ולקבלת הגאולה בחסד וברחמים.
 
 
 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נחום אלימלך בן זהבה רבקה, נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, שולמית בת בת שבע לבשורות טובות, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 18110605

אתר השבת