movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

כסף שומר שבת

כסף שומר שבת

אל רבי אברהם פיש זצ"ל הגיע יהודי עמיד שמפעלו היה פתוח בשבת, ורצה להעביר אל הרב פיש כסף לתרומה. 
היהודי הביא לו חבילת שטרות, אולם הרב לא הסכים בשום אופן לקבל את הכסף. כסף של חילול שבת פה לא נכנס.
כך אמר לו הרב, והיהודי בשלו: מתעקש להעביר את הכספים לידי הרב.
ראה הרב כי הלה אינו מרפה, ובכל מחיר רוצה הוא כי הרב יהנה מכספו. מה עשה?
לקח הרב את השטרות, ולמול עיניו הנדהמות של היהודי, החל לקרוע את שטרות הכסף לגזרים, כאשר הינו אומר בפיו בקול: פו פו פו...
לאחר מכן פנה לעבר האיש ההמום ואמר: כעת תאסוף את הניירות....
דע לך, אמר הרב, כסף של חילול שבת לא יכנס פה בבית!
הלה נבהל וחרד, ויצא מהבית בבהלה...

לאחר כמה חודשים, שוב הגיע אותו יהודי לבית הרב פיש זצ"ל, ושוב חבילת שטרות בידו, והפעם, החזיק האיש אותם בביטחון גמור כי הרב כן ייקחם, ומיד החל לספר:
"מאז ראיתי את מעשהו של הרב, וכיצד לא התפעל מן הכסף וקרעהו לגזרים, מני אז סגרתי את המפעל שלי בשבת, ואני ברוך ה' שומר שבת!
ראיתי כיצד כבוד הרב מסרב בכל תוקף לגעת בכסף של מחלל שבת. הדבר עשה עלי רושם כביר, ובזכותך הרב סגרתי את המפעל בשבת! הא לך כעת כסף כשר....

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב שמריהו יוסף חיים בן פעשא מרים, יגאל שלמה בן שושנה מהין ובני משפחתו, בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת עליזה פרומה בת מרדכי ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת ר' מרדכי בן ברוך ז"ל ופאולה פייגלה בת אליעזר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 20293535

אתר השבת


מאמרים אחרונים