movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home חדשות ועדכונים תפילות ומסרים לזיכוי הרבים משיח = מדליקים שמונת ימי חנוכה

משיח = מדליקים שמונת ימי חנוכה

המבצע העולמי לזירוז גאולת עם ישראל

משיח = מדליקים שמונת ימי חנוכה

מ - מצוות מקימים בשמחה (שמירת טהרת משפחה בשמחה כהלכה, שמירת שבת כהלכה, שמירת כל ענייני קדושת הבית היהודי. לפרטים: www.shabes.net   www.dorvador.org.il).

ש - שמירת שבת נקבל ועם ישראל יזכה להגאל

י - יראת שמים נתחזק ועם ישראל לא ינזק

ח - חסד נגמול עם כל יהודי בשמחה ונזכה לרוב ברכה

לקבלת חומר חינם: ארגון בחגוי הסלע 052-7151890   ברכת השבת 052-7669375  דור ודור -02-5910025
 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נחום אלימלך בן זהבה רבקה, נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, שולמית בת בת שבע לבשורות טובות, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 18113196

אתר השבת