movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home חדשות ועדכונים תפילות ומסרים לזיכוי הרבים סיום הזוהר העולמי בכל העולם

סיום הזוהר העולמי בכל העולם

סיום הזוהר העולמי בכל העולם
 
עם ישראל מתחברים לזוהר ומזרזים את גאולת העולם
נא לקרוא עמוד אחד בזוהר
בשעה 1:44 עד 1:53 על פי שעון ישראל
(אפשר לקרוא מהסידור את פתח אליהו בתחילת תפילת שחרית)
ולהתפלל על גאולת עם ישראל
שתבוא בחסד וברחמים ולאלתר
אמן

נא לומר את התפילה הבאה:
אבא, תגאל אותנו,
עם ישראל לא יכולים לחיות בלעדיך.
אבא, בא הביתה,
בניך מחכים לך!
ויקוים בנו הפסוק:
ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים
מ י ד

 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נחום אלימלך בן זהבה רבקה, נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, שולמית בת בת שבע לבשורות טובות, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 18110496

אתר השבת