movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

מבצע עולמי - נתפלל וניגאל

מבצע עולמי - נתפלל וניגאל

כל עם ישראל מתאחדים
בכל יום
ובכל שעה
ובכל מקום
להתפלל על הגאולה
שתבוא לאלתר בחסד וברחמים
ועם ישראל יגאל לעולמים

נא לומר את התפילה הבאה בכל הזדמנות:

אבא, בוא הביתה
עם ישראל לא יכולים לחיות בלעדיך.
אנא אבא, תגאל אותנו

בתפילה ובשמחה
נקבל פני דויד מלכא משיחא
 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נחום אלימלך בן זהבה רבקה, נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, שולמית בת בת שבע לבשורות טובות, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 18110520

אתר השבת