movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home חדשות ועדכונים חדשות ועדכונים מי לה' אלינו - מכתב מבד"צ העדה החרדית

מי לה' אלינו - מכתב מבד"צ העדה החרדית

מטעם רבותינו כ"ק מרנן שרי התורה הגאב"ד והגאוה"צ הביד"צ שליט"א

מי לה' אלינו

אמרו חז”ל אין לך יום שאין קללתו מרובה וכו’, והשלטון בארה”ק גוזר חדשים לבקרים גזרות על הדת והתוה”ק.

והנה החוק שנתקבל ע”י השלטונות לפתוח אזורי רישום הנישואין הקרוי בשם “חוק צהר”, ומטרתו אחת לבולל ולקלקל יחוס בני ישראל, ח”ו.

וחייבין כל ישראל למחות נגד המהרסים ומחריבים יחוס בני ישראל ושמכאן והלאה לא נדע מי הוא ישראל כשר ומיאינו יהודי או פסולי חיתון וכדו’.

הביד”צ הח”מ ידונו בקרוב ויעיינו איך להנהיג ספרי יוחסין למשפחות כשרות בישראל.

ואנו קוראים לרבנים יושבי על מדין וכל בני ישראל החרדים לדבר ה’ לפרסם להודיע ולהצטרף לדברינו למען המשך הדורות בכשרות ובטהרה.

ומן השמים ירחמו עלינו להר ולהחיש גאלותינו ופדות נפשינו, וישב מצרף וטהר את בני ישראל כזהב וככסף בביאת גוא”צ בב”א.


באעה"ח יום כ"ה לחודש מרחשון תשע"ד לפ"ק

נאם משה שטרנבוך ראב"ד   נאם אברהם יצחק אולמן נאם נפתלי ה' פרנקל

נאם יהושע ראזענבערגער נאם יעקב מענדל יאראוויטש נאם יהודה במהגר"י פישר

 

מאד נחוצים דברי הביד"צ שליטא, שצריכים לטכס עצה להבטיח כשרות היחוס בעם ישראל,  והשי"ת יהי' בעזרתנו, וגדולי ישראל בדור שלפנינו כבר דאגו אודות הבטחת כשרות היחסות בארץ הקודש, ומן השמים ירחמו.

נאם יצחק טוביה ווייס רב ואב"ד פעיה"ק ת"ו 

 

 

 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נחום אלימלך בן זהבה רבקה, נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, משה בן כמונה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת מרדכי בן ברוך ופאולה פייגלה בת אליעזר ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 18878177

אתר השבת


מאמרים אחרונים