movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

גשם על עם ישראל

גשם על עם ישראל
ובמהרה יבוא הגואל

ג- בגמילות חסדים נתחזק, ולעשות חסד בשמחה עם כל יהודי 
ש - שמירת שבת נקבל ועם ישראל יזכה להגאל. לפרטים אתר shabes.net
מ - מצוות וצניעות נקבל בשמחה ונזכה לרוב ברכה

מוקד קבלות ארצי אתר shabes.net

זכרו: כל קבלה מזרזת גאולה!
 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נחום אלימלך בן זהבה רבקה, נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, שולמית בת בת שבע לבשורות טובות, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 18110616

אתר השבת