movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

עם ישראל עושים תשובה

עם ישראל עושים תשובה
וזה בא מאהבה - לאבא
תשובה נקבל - ועם ישראל יזכה להגאל
כהבטחת הרמב"ם: "אין ישראל נגאלים אלא בתשובה"

ת - לשיעורי תורה נלך ועם ישראל יזכה להתברך
ש - שבת נשמור ולעם ישראל דרור (גאולה)
ו - ובו תדבק נקיים והגלות תסתיים
ב - ברכות נברך בקול, בכוונה ובשמחה ונזכה לרוב ברכה
ה - הקדושה נקבל (טהרת המשפחה, קדושת המאכלים, קדושת הלשון, קדושת העיניים) ובקרוב בע"ה נזכה להיגאל

זכרו תמיד כי החיים סבבא רק כשמתחברים לאבא

 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נחום אלימלך בן זהבה רבקה, נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, שולמית בת בת שבע לבשורות טובות, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 18105539

אתר השבת