movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

עם ישראל עושים תשובה

עם ישראל עושים תשובה
וזה בא מאהבה - לאבא
תשובה נקבל - ועם ישראל יזכה להגאל
כהבטחת הרמב"ם: "אין ישראל נגאלים אלא בתשובה"

ת - לשיעורי תורה נלך ועם ישראל יזכה להתברך
ש - שבת נשמור ולעם ישראל דרור (גאולה)
ו - ובו תדבק נקיים והגלות תסתיים
ב - ברכות נברך בקול, בכוונה ובשמחה ונזכה לרוב ברכה
ה - הקדושה נקבל (טהרת המשפחה, קדושת המאכלים, קדושת הלשון, קדושת העיניים) ובקרוב בע"ה נזכה להיגאל

זכרו תמיד כי החיים סבבא רק כשמתחברים לאבא

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב שמריהו יוסף חיים בן פעשא מרים, יגאל שלמה בן שושנה מהין ובני משפחתו, בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת עליזה פרומה בת מרדכי ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת ר' מרדכי בן ברוך ז"ל ופאולה פייגלה בת אליעזר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 20081172

אתר השבת


מאמרים אחרונים