movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home יהדות דברי תורה והתעוררות וענייני דיומא - מרים ב. "ושבו בנים...ושבו בנים..ושבו בנים לגבולם" - חלק א'

"ושבו בנים...ושבו בנים..ושבו בנים לגבולם" - חלק א'

בס"ד   (שיעור לנשים בי"א מרחשון תשע"ד)


אם נתחיל את השיעור עם י"א מרחשון לכבוד רחל אמנו ונחזור לאלול-תשרי או להיפך, נגיע לאותה הנקודה.
בשיעור הקודם ראינו יהודים מתבוללים שבאו כתיירים והשתתפו בסיור ארכיולוגי בארבעה אתרים הסטוריים. בסוף הסיור, הם גילו את שורשיהם ...שהם יהודים וחוזרים הביתה להקב"ה ולחיי תורה ומצוות.

"ושבו בנים...ושבו בנים..ושבו בנים לגבולם"

משמעותו של הפועל "שוב"... להחזיר בתשובה: "השיבני ה' אליך" , או לחזור בתשובה "ואשובה" , או לחזור למקום הקודם: "ושבו"  – עם ישראל שבגולה יחזרו לארצם.

הגאון המקובל רבי יעקב עדס שואל: כיצד מקיימים את מצוות התשובה וזוכים להרגיש את האור האלוקי בתוך הנשמה?

"מצוות התשובה היא מצווה הנוהגת בכל ימות השנה אבל כמובן שחודשי אלול ותשרי הם במיוחד הזמנים לתשובה. במצוות התשובה יש שני עניינים מרכזיים - הדבר הראשון הוא להיות יותר קרוב אל השם יתברך כמו שנאמר 'ושבת עד ה' אלקיך', פירושו של דבר שהנשמה של כל יהודי היא אור רוחני הנמשך מהשם יתברך ואפשר לחזק את הקשר אל השם יתברך ולהרגיש אותו יותר, והדבר השני - 'ושמעת בקולו', שהוא להקפיד יותר לקיים את ציוויי השם יתברך ...

מצאתי באתר כיכר שבת  כתבה שנכתבה על ידי בחור בשם עוז המכנה את עצמו "חילוני". "זה מה שמרגיש חילוני ביום כיפור"  תשע"ד  

"כבכל שנה,אני הולך לבית הכנסת יחד עם אבי היקר. ובכל שנה מתפעם מכמות האנשים שמגיעים לתפילה.ההתרגשות והדריכות מפנים את מקומם ובמקומם מגיעה התדהמה מיופיה של התפילה. שיא השיאים של יום כיפור עבורי זוהי תפילת הנעילה ממש לפני סוף הצום .בית הכנסת "זכות אבות" ברמת שרת שבו אבי מתפלל גם כך גדוש במתפללים אך לקראת סוף "מנחה" לפני "נעילה", אני מסתכל סביבי ולא מאמין- המוני המוני אנשים מגיעים! רגע השיא הוא ללא ספק לפני תקיעת השופר שבו כולם ללא יוצא מן הכלל שואגים בקולי קולות: "שמע ישראל ה' אלוהינו ה' אחד"! ה' הוא האלוהים ה' הוא האלוהים"! "קראתי בכל לב ענני ה' חוקיך אצורה"! ללא כל הבדל אם אתה אשכנזי או ספרדי,חילוני או דתי אתה צועק כי אתה יהודי!" עד כאן הכתבה.
עוז לא יכול היה להגדיר במלים אבל הוא הרגיש התרגשות עצומה כאילו הוא ממריא על כנפי נשר אדיר המתרומם מעלה מעלה. כל פעם החזן הגיע לקטע שלוש עשרה המידות.."ה' ה' קל רחום וחנון,ארך אפים ורב חסד,נוצר חסד לאלפים נושא עון ופשע וחטאה ונקה" הוא מתרומם לרקיע עוד יותר גבוה עד לרקיע השביעי, ובתקיעת השופר באמצע הקדיש..הוא מגיע נוגע לכסא הכבוד."ושבת עד ה' אלוקיך". הנשמה של עוז מלאת אורה ושמחה!

"הנשמה של כל יהודי היא אור רוחני הנמשך מהשם יתברך ואפשר לחזק את הקשר אל השם יתברך ולהרגיש אותו יותר" איזה אושר!אין טוב מזה!כדברי דוד המלך" קרבת אלוקים לי טוב (תהילים עד,28)!אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש..שבתי בבית ה' כל ימי חיי! (תהילים כז)

בדמיוני, בגמר התפילה,מר כהן שישב ליד עוז בבית הכנסת שם לב להתעוררות והתרגשות שאחזה בבחור ה"חילוני" הצעיר, ואיחל לשכנו "גמר חתימה טובה". למרות הצום, היה נראה שעוז לא ממהר לעזוב את בית הכנסת...הוא לא רצה "לנחות" מהמרומים ומהתענוג הרוחני שהוא הרגיש בנשמתו חזק כלכך.. הוא היה צמא לעוד.אזניו קלטו קולות שהוא אף פעם לא שמע לפני כן.. אנשים שוחחו על "שוק ארבעת המינים" במאה שערים, ובחורים צעירים קבעו פגישה לאותו הערב אחרי שיאכלו, להתחיל בניית הסוכה. עם ישראל  מתחיל את ההכנות של חג הסוכות כבר ממוצאי יום כיפור!

עוז יוצא מבית הכנסת שמח...יום כיפור אמנם הסתיים אבל שומרים ומוסיפים קרבת ה' על ידי ההכנות למצוות  החג...בניית סוכה וקישוטיה, סכך, אושפיזין ועוד ועוד..

"ושמחת בחגיך והיית אך שמח"!שמחה גדולה בנשמה, שמחה גדולה בשמים!

ראש השנה...יום כיפור...וסוכות  עם מצות ארבעת המינים. במדרש רבא נראה  שיש הקשר פנימי ביניהם.

"יעלֹז שדי וכל אשר בו. 'יעלֹז שדי'¬ - זה העולם, ....'. 'וכל אשר בו'- אלו הבריות, .... 'אז ירננו כל עצי היער'  אמר ר' אחא…. לפני מי? לפני ה'. למה? כי בא, בראש השנה וביו"כ. מה לעשות? לשפוט את הארץ. ישפוט תבל בצדק ועמים באמונתו. מכאן ואילך מה עלינו לעשות? אנו נוטלין אתרוג הדס ולולב וערבה ומקלסין  (מהללים ומשבחים)לפני הקב"ה. ולקחתם לכם ביום הראשו)(ויקרא רבה פרשה ל; 

[מצאתי  רמז לקשר ביניהם מתוך  הגימטריה של הפסוק...
"לקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר" = 1947

ולפסוק בתהילים קלט, 16.."גלמי ראו עיניך ועל־ספרך כלם יכתבו (ר"ה) ימים יצרו ולא אחד ( יום כיפור)בהם"
רש"י:... לפי המסורת כתוב ולא ... ולפי המקרא שהוא נקרא ולו כך פירושו ימים יוצרו הראהו ימים העתידים להבראות ולחלקו בירר אחד את יום השבת ד"א זה יום הכפורים לסליחה}(ה"וו" מ"ולקחתם" נמצא ב"ולא" קרי וכתיב!)

החנויות במאה שערים משתנים בין לילה: חנויות נעליים, כלי כסף  וספרים  פתאום  הופכות כולן לחנויות ארבעת המינים! ריח גן עדן ממלא את רחובות העיר!

בואו נתאר לעצמנו מה קרה כשאדון כהן הביא הביתה סט של ארבעת המינים למחרת יום הכיפורים.
ההתרגשות גדולה, אשתו וילדיו קבלו את פניו בשמחה!הם התפעלו מהיופי של האתרוג..באמת פרי עץ הדר,ו נזהרו..לא לנגוע בו שמא ח"ו הוא יפול ויפסל .בזהירות רבה הניחו את הלולב במקום בטוח  והכניסו את ההדסים והערבות עטופים בניר כסף לתוך המקרר.
יש כלכך הרבה הכנות לחג..לבנות סוכה ולהכין קישוטים...שרשראות צבעוניות, ושלטים ותמונות...ועוד ועוד! כולם שמחים לקראת החג אבל..משהו הטריד את האמא. היא שמעה שחז"ל המשילו  את ארבעת המינים לארבע קבוצות בתוך עם ישראל.
האתרוג – בעל טעם ובעל ריח – מסמל אנשים הלומדים תורה) ריח) ועוסקים במעשים טובים (טעם(.
הלולב – בעל טעם (התמר) וחסר ריח – מסמל אנשים פשוטים שלא לומדים תורה ואינם בעלי ידע נרחב, אך מעשיהם טובים והם מקיימים מצוות.
ההדס – חסרת טעם ובעלת ריח – מסמלת אנשים שלומדים תורה ונאה דורשים, אך אינם מקיימים.
       הערבה – חסרת טעם וחסרת ריח – מסמלת אנשים שאינם לומדים תורה ואינם עוסקים במעשים טובים

היא חשבה על ארבעת המינים... וחשבה על ארבעת בניה. הראשון באמת דומה לאתרוג.. השני ללולב...השלישי להדס והרביעי לערבה. היא אוהבת את כולם אבל ...היא לא יכולה להבין..  איך יכול להיות יהודי ללא טעם..ללא ריח? חס ושלום אפילו לחשוב דבר כזה!

פתאום צץ לה רעיון!הרי כתוב  "נתן הקב"ה בינה יתרה באישה..."  (נידה מה, ב') מילה אחת חסרה...מילה קטנה שהיא מילת המפתח!לא הטעם ולא הריח חסרים ביהודי חס ושלום  אלא ..החוש (ראשי התיבות של "חס ושלום")החוש שלו לקוי...וכשחוש הטעם או חוש הריח  פגום הוא לא יכול להרגיש טעם וריח! 

מזמן היא חששה שלבניה יש  בעיה . לכבוד יום ההולדת של אחד הבנים, היא אפתה עוגת שוקולד נהדרת עם תותים וקצפת..איזה טעם נפלא ואיזה ריח מדהים! היא לא הבינה מדוע רק בנה הבכור ממש נהנה מהביס הראשון והתאפק מלגמור את כל העוגה!והיתר... אמנם אכלו... קצת ..ובלי התלהבות! 

היא החליטה להתיעץ עם רופא המשפחה שהציע לה לפנות לרופא מומחה לאף אוזן וגרון. הפרופסר שאל מספר שאלות:"ממתי הבנים סובלים מאובדן חוש הטעם וריח? האם נולדו פגועים? האם יש במשפחה בעיה גנטית בחושים?"
הוא עיין בתיק הרפואי של משפחת כהן ומצא את הממצאים הבאים :ספר שמות פרשת בשלח

"משה רבנו אמר להקב"ה.." ואני ערל שפתיים. לא איש דברים אנכי ..  כבד פה.. ' והקב"ה השיב לו: מי שם פה לאדם .. אני אהיה עם פיך...וכך הלך עד שקרבו אל הר סיני ומתןתורה ואז נמצא משה שלם בדיבור כראוי..." ( הזוהר בשלח)וכשיצאו ישראל ממצרים, היו רובם בעלי מומים.... משום שבמצרים היו כל היום עובדים בעבודת פרך, עושים טיט ולבנים, ולא פעם ניזוקו מ'תאונות עבודה' - פעמים רבות נפלו אבנים מן הבנין ושברו את ידיהם או רגליהם, או שנדקרו מן העצים ונעקרו עיניהם וכו. אמר הקדוש ברוך הוא, אין זה מכבוד התורה שאתן אותה לבעלי מומים. מיד רמז הקב"ה למלאכי השרת וירדו ורפאו את כל אחד ואחד. וכך כל העיוורים נעשו פקחים והחלו לראות, כמו שנאמר: "וכל העם רואים את הקולות". וכל החרשים החלו לשמוע, שנאמר: "נעשה ונשמע" וכך לא היה ביניהם לא אילם ולא חרש, לא טיפש ולא שוטה, אלא כולם היו חכמים ומושלמים בכל גופם. וכל זה קרה אחרי שבראש חודש סיון,  בשנת 2448 לבריאת העולם – ישראל באו למדבר סיני.  : "ויחן שם ישראל נגד ההר" - כאיש אחד בלב אחד, מוכנים באהבה ואחוה לקבלת התורה."

הפרופסר ישב וחשב...הוא טיפל  בכלכך הרבה  חולים.אבל מקרה כזה  הוא עוד לא ראה. ארבעה בנים במשפחה אחת, אחד בריא לגמרי, השני אינו יכול להריח, השלישי לא יכול לטעום והרביעי לא זה ולא זה! מה עושים?
הוא שוב שאל את האמא..."האם זכור לך  מקרה בדורות הקודמים שהיתה בעיה דומה באבי המשפחה?"
לרגע היא חשבה ונזכרה בסיפור של יצחק אבינו. היתה בעיה  של עיוורון בזקנה אבל חוץ מזה כל החושים היו תקינים כפי שתועד בתיק.בראשית, פרשת תולדות פרק כז

"ותכהינה עיניו (של יצחק) מראות..." עֲשֵׂה-לִי מַטְעַמִּים כַּאֲשֶׁר אָהַבְתִּי, וְהָבִיאָה לִּי—וְאֹכֵלָה בַּעֲבוּר תְּבָרֶכְךָ נַפְשִׁי " וַיִּגַּשׁ יַעֲקֹב אֶל-יִצְחָק אָבִיו, וַיְמֻשֵּׁהוּ; וַיֹּאמֶר, הַקֹּל קוֹל יַעֲקֹב, וְהַיָּדַיִם, יְדֵי עֵשָׂו... וַיִּגַּשׁ, וַיִּשַּׁק-לוֹ, וַיָּרַח אֶת-רֵיחַ בְּגָדָיו, וַיְבָרְכֵהוּ; וַיֹּאמֶר, רְאֵה רֵיחַ בְּנִי, כְּרֵיחַ שָׂדֶה, אֲשֶׁר בֵּרְכוֹ ה. וְרִבְקָה, אָמְרָה, אֶל-יַעֲקֹב בְּנָהּ,.. הִנֵּה שָׁמַעְתִּי אֶת-אָבִיךָ, מְדַבֵּר אֶל-עֵשָׂו אָחִיךָ לֵאמֹר.  הָבִיאָה לִּי צַיִד וַעֲשֵׂה-לִי מַטְעַמִּים, וְאֹכֵלָה; וַאֲבָרֶכְכָה לִפְנֵי ה', לִפְנֵי מוֹתִי. וְעַתָּה בְנִי, שְׁמַע בְּקֹלִי--לַאֲשֶׁר אֲנִי, מְצַוָּה אֹתָךְ... וַיִּשְׁמַע יַעֲקֹב, אֶל-אָבִיו וְאֶל-אִמּוֹ; וַיֵּלֶךְ, פַּדֶּנָה אֲרָם."
הגיע הזמן לסיום  הביקור. הפרופסר אמר בקול שקט..  " גב' כהן, אני מבין שהמצב מאוד לא נעים , אבל  הבנים שלך אינם בסכנת חיים כמו חולי לב וכדומה....אפשר לחיות עם זה! זה לא נורא!"

"נכון ," חשבה האם." אין כאן סכנת חיים אבל יש כאן  ענין של איכות חיים..טעם החיים. איך יהודי יכול לחיות בלי לחוש ובלי להנות מריח וטעם?"!
"מה ה' אלוקיך דורש מעמך", דורשים חז"ל: "אל תקרי מה, אלא מאה", כלומר, שאדם צריך לברך בכל יום לכל הפחות 100 ברכות ...וביניהן  שפע ברכות הנהנין הנאמרות על הנאות חושיות כמו ברכת המזון, ברכת הבשמים ועוד;על אכילה, ריח , ראיית עצי פרי מלבלבים בתקופת ניסן, ושמיעת בשורה טובה או רעמים..

" ומה יעשו בני שלוקים בחושים ואינם יכולים להריח ולטעום?!
קל וחומר  כמה חמור המצב כשיהודי לא יכול להנות ממתיקותה של התורה הקדושה!"
 
 היא נזכרה בשיעור  בישיבת הרב ראובן אלבז שליט"א..ראש ישיבת אור החיים לבעלי תשובה לפני חג השבועות, חג מתן תורה. בית המדרש היה גדוש, היתה דממה בקהל המאזינים, ובקול רם וצלול,דבריו נשמעו היטב. וכך  ציטט הרב אלבז את פירושו של ה"אור החיים" הקדוש רבי חיים בן עטר על הפסוק:"ושמחת בכל הטוב"(דברים כו,יא): ואין טוב אלא תורה, שנאמר: 'כי לקח טוב נתתי לכם',
ואם היו בני האדם יודעים ומרגישים במתיקות ובעריבות טוב התורה - היו משתגעים ומתלהטים אחריה, ולא יחשב בעיניהם מלוא עולם כסף וזהב למאומה, כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם".

שלמה המלך, החכם מכל אדם, גם הוא זכה להרגיש מתיקות התורה  וכך כותב בשיר השירים
נֹפֶת תִּטֹּפְנָה שִׂפְתוֹתַיִךְ כַּלָּה דְּבַשׁ וְחָלָב תַּחַת לְשׁוֹנֵך ְ(שיר השירים ד, יא)  
דבש וחלב: מה הם מתוקין אף דברי תורה מתוקין שנאמר (תהלים פרק יט) 
מִשְׁפְּטֵי ה' אֱמֶת צָדְקוּ יַחְדָּו הַנֶּחֱמָדִים מִזָּהָב וּמִפַּז רָב וּמְתוּקִים מִדְּבַשׁ וְנֹפֶת צוּפִים:"( שיר השירים רבה (וילנא) פרשה א ד"ה ג ד"א כי)

חז"ל במדרש תנחומא מוסיפים "..בשעה שבני ישראל עמדו לפני הר סיני ואמרו כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע (שמות כד ז), באותה שעה אמר להם הקב"ה דבש וחלב תחת לשונך...  כך חבבתם את התורה- חייכם שהיא נתונה לכם במתנה. (פרשת כי תשא סימן ט )

"היכן נמצא מלאכים רופאים כמו במעמד הר סיני היכולים לרפא את החולים בחושיהם הרוחניות שאינם יכולים להנות ממתיקותה של התורה? " השאלה פרצה מתוך לבה של האמא.

הפרופסור הקשיב לכל מילה , הרגיש את כאבה והבין שהוא לא מסוגל לעזור במקרה הזה. הוא איחל לאמא שהיא תמצא את הרופא בעזרת הרב פירר המכיר את כל הרופאים המצטיינים בעולם ושהוא יוכל לעזור לבניה. ובינתיים תשמח עם בנה  הבריא!

"שמא תאמר: רוצה אני רק את בעלי התורה ובעלי המעשים הטובים; אין רצוני במי שאין בו תורה או מעשים טובים, ובוודאי איני רוצה שום קשר עם מי שאין לו לא תורה ולא מעשים טובים."
האם אמא תוותר על יתר בניה ותסתפק בבנה הבריא?

 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב צבי ישראל (טאו) בן ייטע פיגא שליט"א, הרב דב בן שושנה (קוק) שליט"א, רבי יאשיהו יוסף (פינטו) בן הרבנית זרי שליט"א הרב נחום אליעזר בן שרה מרים (רבינוביץ) שליט"א הדס בת אורה לרפואה שלמה, יוסף מרדכי בן תהילה שמחה לרפואה שלמה, נחום אלימלך בן זהבה רבקה לרפואה שלמה, נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, משה בן כמונה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת מרדכי בן ברוך ופאולה פייגלה בת אליעזר ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 19317324

אתר השבת


מאמרים אחרונים