movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home חדשות ועדכונים תפילות ומסרים לזיכוי הרבים המבצע העולמי לזירוז גאולת עם ישראל

המבצע העולמי לזירוז גאולת עם ישראל

המבצע העולמי לזירוז גאולת עם ישראל

שמירת שבת נקבל - ועם ישראל יזכה להגאל
אמן, ברחמים, לאלתר

כל עם ישראל מתאחדים
לשמור את השבת כהלכתה
וללמוד 2 הלכות כל יום

לזירוז גאולת עם ישראל
ולביטול גזרות רעות מעל עם ישראל
ולרפואה שלמה למרן הרב חיים עובדיה בן גורג'יה בתוך שאר חולי ישראל

ניתן לקבל הדרכה באתר www.shabes.net 
ובארגון ברכת השבת www.shabes.net/birkatshabat

*לקבלת הודעות חינם על שעת קבלת שבת, נא לשלוח שם וטלפון לפקס הבא: 03-9606203
טלפון 052-9999770
 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נחום אלימלך בן זהבה רבקה, נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, שולמית בת בת שבע לבשורות טובות, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 18110551

אתר השבת