movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

מלא רחמים

מלא רחמים

הרב ש. ב. גנוט שליט"א
 
סְלַח לנוּ. מְחַל לָנוּ. כַפֶר לָנוּ. אָנוּ בָנֶיךָ וְאַתָה אָבִינוּ. אָנוּ קְהָלֶךָ וְאַתָה חֶלְקֵנוּ. אָנוּ נַחֲלָתֶ ך וְאַתָה גֹררָ לנוּ.
אָנוּ צֹאנֶךָ וְאַתָה רֹרעֵנוּ. אָנוּ כַרְמֶךָ וְאַתָה נֹרטְרֵנוּ. אָנוּ פְעֺלָתֶךָ וְאַתָה יֹרצְרֵנוּ. אָנוּ רַ עיָתֶךָ וְאַתָה דֹרדֵנוּ.
אָנוּ עַםֶךָ וְאַתָה מַלְכֵנוּ. אָנוּ מַאֲמִירֶיךָ וְאַתָה מַאֲמִירֵנוּ. אָנוּ עַזֵי פָנִים וְאַתָה רַחוּם וְחַמוּן. אָנוּ קְ שי עֹרֶף
וְאַתָה אֶרֶךְ אַפַיִם. אָנוּ מְלֵאֵי עָֹרן. וְאַתָה מָ לא רַחֲמִים.

ערב יום הכיפורים, ואנו רוצים באמת לשוב בתשובה. אך הבעיה הגדולה ביותר בעבודת התשובה היא
חוסר האימון הפנימי שלנו בכל המהלך. נתאר לעצמינו שרבנו עם השכנים ממולנו. (גילוי נאות: השכנים
ממולינו מקסימים. מעולם לא רבנו איתם ואנו מאחלים לכולם שכנים מתוקים כאלה...). המריבה היתה
קשה, הוטחו האשמות הדדיות, העלבות וקינטורים. דלתות נטרקו ואפילו הילדים השליכו ביצים זה על
זה. שני הצדדים נפגעו אחד מהשני מאד מאד, ואז, ביום בהיר אחד, החלטנו לפתוח דף חדש, לסלוח
באמת ובתמים אחד לשני ולהשיב ימים כקדם. הסליחה היתה באמת כנה ורצינית והשקט והשלווה שבו
לשרור. השכנים שבו להיות חברים טובים, בכל הרצינות.

עברו חודשיים נוספים, ושוב התפתחה לה מריבה איומה. שכן א' דיבר לא יפה לשכן ב' ושכן ב' השיב לו
מנה אחת אפיים. חדר המדרגות רעד מעוצמת הצעקות, דלתות נטרקו בזעם ואפילו השכנים מקומה ד'
התערבו. המריבה היתה קשה וכעברו שבועיים ניסה רב השכונה להביא לפיוס בין הצדדים. ואכן, הפיוס
הצליח והשכנים ביקשו סליחה זה מזה וניסו שוב ליישב את ההדורים ביניהם. כן, הם הצליחו במשימתם,

אך ברור הוא שהאווירה והתחושה החברית שהיתה ביניהם לפני שתי המריבות, לא שבה אליהם.
והנה, שוב חלפו מספר חודשים ושוב השכנים רבו ביניהם, ושוב פעם הם התפייסו, וחוזר חלילה. אין ספק
שהתחושות ביניהם כבר אינן תחושות של קירבה. למרות בקשת הסליחה, אפילו שהחרטה אמיתית,
הקשר כבר אינו קשר טוב ואמיץ ושתי המשפחות לא סובלות במיוחד אחת את השניה. קשה להתקרב
ושוב לריב ולחטוא ושוב לבקש סליחה ושוב לחטוא ושוב לבקש סליחה ושוב...

- - - ואם כך אנו חשים, כיצד אנו יכולים לחוש שאנו באמת שבים אל ה'? ---

אך לא. באמת אין שום דמיון בין מריבה בין השכנים או החברים, ל"מריבה" שלנו עם אלוקינו יתברך.
בעוד שמריבה וחטאים עם חברים ומכרים קשה באמת לפישור ואיחוי הקרעים, הרי שמריבה בין הורים
וילדים מתאחה במהירות, בדיוק ברגע שמי שלא התנהג כשורה אומר ברצינות רבה ובכוונה אמיתית
ש"טעיתי". בין אלו המקושרים באהבת נצח או בקשר דם עמוק, יכולה הסליחה להתקבל בכנות
ובשלימות ברגע אחד, בשניה אחת של כנות טהורה. הקשר הזה, כמו הקשר בין איש לרעייתו ואב לבנו
או אם לבנה או לבתה, קיים במעמקים ללא הרף, ובאמת שלא חל בו כל שינוי, גם במהלכו של הפירוד -
הגדול ביניהם. הנתק סבב סביב עבותות חיצוניים של מידות רעות ותאוות, אך הוא היה נתק רק כלפי
חוץ. ברגע שאחד הצדדים יגיד "די! גמרנו את הריב!", יפרוש את זרועותיו ויקבל בחמימות את בנו
לחיקו, הרי שהריב הסתיים, ומיד וההתקשרות האמיתית ביניהם תימשך כרגיל, כמו לפני הריחוק ביניהם.
וכעת נחזור בחזרה לתחילת הקטע ונשים לב להדגשי התפילה. אנו מבקשים לחדש את הקשר, לא עם
חברים, מכרים או שכנים, אלא כבנים השבים אל האב, כצאן אהוב אל הרועה המתגעגע, כעם השב
לקראת מלכו וכרעיה השבה אל בעלה. זהו רמה אחרת של חיבור, וממילא השיבה, התשובה, אל אבא,
קלה יותר.

פריקת עול מיד לאחר יום כיפור מוכיחה על תשובה מזויפת

כתבנו בעבר על כך שגם אם אנו שבים לחטוא, עדיין אין זה אומר שלא שבנו בתשובה שלמה. שבנו
בתשובה שלמה. אך היצר הרע, השטן, הצליח לנצח אותנו שוב. כעת הוא ניצח. מחר, בעזרת ה', אנחנו
ננצח אותו. הנושא ארוך וכבר כתבנו עליו בעבר במסגרת נכבדה זו.

אך נקודה חדשה, שחייבים להדגיש אותה. נקודה שהראה לי בחור בן עליה מ"כנסת יחזקאל", בחוברת
שיחות של המשגיח דכפר חסידים, הגה"צ רבי דב יפה שליט " א.

גם אם ברור שהיצר יכול לנצח אותנו גם לאחר יום הכיפורים, אך כאשר לא חל בנו שום שינוי, כלום,
ומיד לאחר יום כיפור חזרנו לאותם העבירות ולאותו חוסר דקדוק ורמצינות בקיום המצוות, אזי כנראה
אכן לא חזרנו באמת בתשובה. לא יתכן, כותב המשגיח, שאדם ישוב מיד במוצאי יום כיפור לאותו מצב
רוחני. אדם ששב בתשובה באמת חייב להשתנות באמת, לפחות לזמן מסוים.

אבל אם שבנו בתשובה באמת, חזרנו בתשובה שלמה בפני בוראנו ורצונינו הטוב היה מושלם בעליל,
בתכלית השלימות. אזי גם אם להבא יקרה, חלילה וחס, שנחטא שוב, הרי זאת כבר מרצון חדש, מנקודה
חדשה שלא היתה בנו כלל בשעת התשובה. הרצון שלנו בשעת התשובה היה באמת רצון אמיתי. ומה קרה
אחר כך? אחר כך נכנסה בנו רוח שטות חדשה, רוח עיוועים שלא היתה בנו מקודם, והוא חטא חטא
חדש, שאינו קשור כהוא זה לחטאים הקודמים, עליהם שבנו בתשובה ביום כיפור, וכן, גם עליהם נילחם
עם היצר ונשוב, גם עליהם, בתשובה.

- - - ושתהיה לכולנו תשובה טובה!!! ---
 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: יחיאל אברהם מאיר בן חיה טויבא, רבי יאשיהו יוסף (פינטו) בן הרבנית זרי שליט"א נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, משה בן כמונה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת מרדכי בן ברוך ופאולה פייגלה בת אליעזר ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 19737263

אתר השבת


מאמרים אחרונים