movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home חדשות ועדכונים תפילות ומסרים לזיכוי הרבים שלום על עם ישראל - ובמהרה יבוא הגואל

שלום על עם ישראל - ובמהרה יבוא הגואל

שלום על עם ישראל - ובמהרה יבוא הגואל

ש - שבת נשמור כהלכתה ונזכה להתענג מברכתה
ל - ללכת צנוע באופן קבוע
ו - ואהבת לרעך כמוך - להתחזק באהבת ישראל. ובו תדבק - להתחזק בדבקות בבורא
מ - מצוות נקיים בשמחה ונזכה לרוב ברכה

מוקד קבלות: באתר shabes.net
כל קבלה מזרזת גאולה - בקבלה ובשמחה נקבל פני דויד מלכא משיחא!

 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: רינה בת עליזה פרומה לרפואה שלמה, נחום אלימלך בן זהבה רבקה, נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, משה בן כמונה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת מרדכי בן ברוך ופאולה פייגלה בת אליעזר ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 18693887

אתר השבת