movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

הדלקת נר שבת ראשון

השכינה מצויה בקרבנו כל העת ואנו צריכים להבחין בכך. וככל שנדע למצוא אותה נתחזק ביראת השמים שלנו, ונאפשר לה לפעול בקרבנו ביתר שאת. אספר לכם מקרה שקרה לי ומדגים כמה פשוטה היא דרך פעולתה של השגחת השמים וכמה גומלת חסדים היא


המקרה התרחש מספר שבועות לאחר הצטרפותי לישיבת "הליכות שלמה". באותו השבוע למדתי בשיעור מסכת שבת כי חובתו של כל אדם להדליק נר של שבת, ואם אין לו אשה שתדליק עבורו, זוהי חובתו שלו

ביום שישי בבוקר קמתי ורציתי לקיים חובה זאת. מספר ימים קודם לכן, שכרתי דירה, ובאותו יום רציתי לקנות מספר פריטים לדירה. בין יתר הדברים גם התכוונתי למצוא נרות שבת. היות והייתי עדיין ירוק בשטח, לא ידעתי היכן למצוא אותם, ושכחתי מהענין

וכך עבר לו היום. בשעות אחה"צ החילותי מתארגן לקראת השבת, כשנזכרתי שרצוני היה להדליק נרות של שבת – בפעם הראשונה. מאד התאכזבתי שהענין נשתכח מליבי. אך הנה תוך כדי סידור הדברים במטבח מצאתי לפתע ערכות נרות שבת של "אגודת ישראל". הללו הושארו שם ע"י הדיירים הקודמים

תודה רבה לך, הקב"ה, צעקתי בליבי

בשמחה סידרתי את הנרות על השולחן הקטן במטבח, והמשכתי בהכנותי לשבת. התכוונתי להדליקם טרם צאתי לתפילת מנחה. התקלחתי, התלבשתי ונעמדתי להדליק את נרות השבת. החילותי לומד את הסדר מהדף המצורף לערכה ו … אוי, אין לי גפרורים! מה עושים? לא יודע! … אאא… בעצם כן, מתפללים לאחד ויחיד שבאמת יכל לעזור

זהו, מאוכזב כבר עמדתי לעזוב בדרכי לבהמ"ד – משלים עם העובדה שהפעם הזאת לא אקיים את המצוה. רק רגע … בפינת המטבח היתה ערמה של סמרטוטים שנשארו מהדיירים הקודמים, ביניהם היה "משהו לבן מרובע כזה"...כן זאת הייתה קופסת גפרורים! תודה רבה לך הקב"ה

 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נחום אלימלך בן זהבה רבקה, נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, שולמית בת בת שבע לבשורות טובות, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 18105394

אתר השבת