movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home חגים הליכות והלכות לחגי ישראל - הרב ש. ב. גנוט שליט"א חג השבועות- "יום דין" או "יום ידידות"????

חג השבועות- "יום דין" או "יום ידידות"????

הרב שמואל ברוך גנוט

חג השבועות- "יום דין" או "יום ידידות"????


בישיבות למדנו מזמן ואנו שכחנו קצת מהי המשמעות של חג השבועות. אנו לומדים כל הלילה ברצינות ובהתלהבות, הולכים למקוה בעלות השחר, קוראים בתורה ומתרגשים מה'אקדמות', אוכלים סעודה חלבית טעימה ומקנחים בעוגת גבינה. אך מה חג שבועות אומר לנו, בעצם?

בישיבות הקדושות נוהגים לומר שחג מתן תורה הוא גם "יום הדין על התורה". וכך היה חוזר ואומר רבן של ישראל מרן הגרא"מ שך זצוק"ל, והקפיד הוא מאד על ביטול תורה סמוך לחג השבועות, ובחג השבועות עצמו. הדברים מפורשים הם בדברי השל"ה הקדוש (בחלק "מסכת שבועות" שבספרו) ש"היום הקדוש הזה הוא יום הדין", והוא מצטט מדברי הספר "תולעת יעקב" שכתב ש"העולם נידון ביום הזה על התורה שניתנה בו, שביטלו עצמם ממנה". גם הנצי"ב מוולוז'ין זצ"ל כותב (בהעמק דבר דברים ט"ז, י"ב) שבכל יום בו נברא דבר מה, זהו הזמן בו הדבר מתחזק, ומכיון שהתורה ניתנה לנו בחג השבועות, לכן ציותה התורה שנתחזק ונשמור את החוקים האלה ביום זה, מפני ש"מסוגל בזה היום שניתן בתחילה, גם לדורות, להתבונן בהם ולקבלם עליהם להגות בהם".

דברים ברורים ונחרצים יצאו בענין מפי כתבם של הרבי מגור בעל ה"שפת אמת" זצ"ל, שכתב: "בכל שנה ושנה מקבל כל אחד מישראל בחג הזה מה שעתיד להבין ולחדש בתורה. וזהו שכתוב "אלמלא האי יומא, כמה יוסף איכא בשוקא", אותו היום ממש, שזהו החג בו ניתן תורה בכל שנה".

אם כן, האם חג השבועות דומה לראש השנה ויום כיפור? פחד, רטט וזיע? בכיות ו"קבלות" מזעזעות?

לא, ברור שלא. בחג השבועות מחלקים בשמים לכל אחד כמה יקבל ויזכה בשנה הקרובה בלימוד התורה, אך שמחת נישואין אינה יכולה להיערך תחת פחד וחלחלה של אימת דין. ושבועות הוא הרי יום החתונה שלנו עם הקב"ה.

חג השבועות, כך אומרים הקדמונים, וכך אנו שרים, הוא: "תואר כלה מאד נתעלה, בקבלת יום זה".
ביום זה מחדש הקב"ה את קשר הנישואין שבין החתן והכלה, הוא יתברך ואנחנו, בניו אהוביו ואוהביו. הספרים הקדושים, בעיקר ספרי החסידות, המשילו את חג השבועות לחג הנישואין שלנו עם אלוקינו אוהבנו. זהו הזמן בו אנו עומדים איתו תחת החופה. ולכן זהו הזמן לשמוח יחדיו בשמחת הנישואין, לא לתכנן תוכניות לעתיד או להצטער על הקשר הלא טוב שהיה לנו איתו יתברך עד כה. חתונה היא זמן של שמחה ואהבה שבין מקבלי ומחדשי הקשר הנפלא הזה.

ודאי ש"חשבון נפש" הוא דבר ראוי ונחוץ, אך לא בעת דודים. בשעה שאנו נישאים ומתקשרים באהבה אל הקב"ה. כלה שעסוקה במהלך חתונתה בתכנון החודש הבא, היכן תעבוד וכיצד תצליח לסייע לחתנה בכיסוי האוברדרפט, היא כלה שאינה מבינה שמחת חתונה מהי. כעת עליך לשוש ולשמוח עם החתן, לשמוח שהוא לקח אותך לרעייה, ולא לעסוק בירידה לפרטי הקשר לפרטי פרטים.

הספרים הקדושים כתבו לנו שאין ספק שהרקע של נישואין אלה, של חג השבועות, בינינו לאלוקינו יתברך, שהוא הידיד הטוב ביותר שלנו, "ידיד נפש אב הרחמן", כולל מחשבה כללית של רצון והשתוקקות לקבלת עול תורה ומלכות שמים, אך זהו הכל בבחינת: "איזו אשה כשרה, העושה רצון בעלה". אך עלינו להתרחק ביום זה מאימה ופחד. יום זה הוא יום הנישואין שלנו, של ה"תואר כלה מאד נעלה", ואם רצוננו להתקרב ולחוש קרבת אלוקים, יהיו הם מתוך תחושה של "לעשות רצונך, אלוקי, חפצתי", כשני חברים אוהבים בלב ובנפש, הגדושים ב"אהבת עולם" וב"אהבה רבה", כ"חשוק ונחשק", כלשון רבנו האור החיים הקדוש, הרוצים בכל לבבם לעשות טוב לשני ולמלאות את כל משאלותיו.

בראש השנה נעמוד לפני ה' אלוקינו בתחושת דין ופחד מלכותו יתברך, אך מו' בסיוון, חג השבועות, ולפחות עד ראש חודש אלול, נגיע אל הקב"ה ותורתו, מצוותיו ורצונותיו, עם הזכרון הטוב של שמחת הנישואין שלנו. בעיצומו של יום שרבי בתמוז, ב"בין הזמנים" ובסתם של יום סיוון, תנשב ברוחנו רוח חדשה, כשניזכר כי בחג השבועות נלקחנו באהבה רבה- אהבת עולם אל חופת אבינו שבשמים, ידידנו הרחמן, "ידיד נפש אב הרחמן".
---וכך כתבו הספרים: "דייקא מתוך כך באים לקבלת עול מלכות שמים הלכה למעשה"- ואני מצטט מהספרים שעסקו בעניין- "מציאות ברורה היא, כשמש בטהרתה, שאהוב מחבב לעשות רצון אוהבו, אזי גם בזמנים שבהם נסתרת האהבה וצריכים להגיע ל"קבלת עול". גם אז, זכר האהבה הגדולה, אשר מים רבים לא יוכלו לכבותה ונהרות לא ישטפוה, עומד לו לחשוק בעשיית רצון קונו יתברך, בנאמנות ובמסירות".
 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: יחיאל אברהם מאיר בן חיה טויבא, רבי יאשיהו יוסף (פינטו) בן הרבנית זרי שליט"א נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, משה בן כמונה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת מרדכי בן ברוך ופאולה פייגלה בת אליעזר ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 19736920

אתר השבת


מאמרים אחרונים