אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home הלכות שבת שאל את הרב שאלות בהלכה וספרתם לכם ממחרת השבת - שאלה

וספרתם לכם ממחרת השבת - שאלה

שאלה

כבוד הרב .מדוע אומרת התורה וספרתם לכם למחרת השבת .ואולי הכוונה היא ממחרת השבת .לאמור מוצאי שבת .וכולנו לא מבינים את כוונת בורא העולם ורצונו .איך החומר שזה אנחנו .מבין את כוונת היוצר ומעלתו.
הייתכן ? 

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א 
 
לשואל היקר
שלום וברכה

שאלתך היא שאלה מצויינת.
והתשובה עליה שהמילה שבת בלשון התורה אינה אמורה רק לשבת שבכל סוף השבוע, אלא לכל יום של שביתה ממלאכה. שבת מלשון שביתה.

ולכן כשהתורה אומרת 'ממחרת השבת', כוונתה למחרת היום בו שובתים ממלאכה, והוא למחרת החג הראשון של פסח. (והנה מקורות נוספים לכך ש'שבת' בלשון התורה כולל גם חגים, מתוך ספר 'תורה תמימה': גם יו"ט נקרא שבת, וכדכתיב (פ' אמור) וספרתם לכם ממחרת השבת והיינו ממחרת יו"ט, וכמבואר במנחות ס"ה ב', ובסכות (שם) כתיב ביום הראשון שבתון וביום השמיני שבתון, וכ"מ בשבועות ט"ו ב' דילפו שאין בנין ביהמ"ק דוחה יו"ט מדכתיב את שבתותי תשמרו ומקדשי תיראו, וכן במכילתא פ' בשלח ששת ימים תלקטוהו וביום השביעי שבת לא יהיה בו, אין לי אלא שבת, יו"ט מניין ת"ל שבת, דכולל גם יו"ט ועוד בכ"מ, וטעם הדבר דיו"ט נכלל בשם שבת פשוט הוא משום דשם שבת מציין יום השביתה וההפסק ממלאכה וממילא גם יו"ט בכלל). 

ומדוע לא כתבה התורה 'ממחרת החג'? מסביר ה'תורה תמימה' שאם היה כתוב כך, היתה המשמעות ממחרת כלות המועד, וגם אם היה כתוב ממחרת הפסח היה במשמע ממחרת יום י"ד יום שחיטת הפסח.

ויש על כך עוד הסברים רבים, ראה במפרשים. 

בברכה 

שמואל ברוך גנוט.
 

הוסף תגובה


קוד אבטחה
רענן

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: טובה בת חנה מסעודה בתוך שאר חולי ישראל, לרפואת רננה בת רות בתוך שאר חולי ישראל, לרפואת רפאל מאיר צבי בן ברכה בריינדל בתוך שאר חולי ישראל, ולרפואת שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל, ולרפואת הילל רפאל בן יעל בתוך שאר חולי ישראל ולרפואה שלמה לרועי עובדיה בן שולמית רעות בתוך שאר חולי ישראל, לרפואת אשר ורפאל בני שמחה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לתהילה יהודית בת רינה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת אביבה בלה בת מרדכי ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 15525607

אתר השבת