movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

שבת - זכר למעשה בראשית

מקור: חדשות אלעד
 
יסוד היסודות של היהדות הוא לזכור שיש בורא קדמון, אשר אין כל התחלה להווייתו. כמו כן, יש להאמין כי כל דבר אחר מבלעדיו אינו קדמון, אלא נברא בזמן כלשהו על ידי הבורא.
 
לא זו בלבד שיש להאמין בכך, אלא יש גם להחדיר את הדברים ללבבות ולחיות בהתאם לאמת זו.
 
"וידעת היום והשבות אל לבבך". עלינו להשיב את הדברים ללב, להחדיר את הידיעה אל מעמקי הלב, לחיות את האמונה.
 
את הפסקת מלאכת הבריאה בידי הקב"ה מכנה התורה מנוחה. המנוחה של הבורא הינה מנוחה רוחנית שכולה אפופה רז. אצלנו, בני האדם קרוצי חומר, היא מתקבלת בתודעתינו כמנוחה הקשורה אל החומר. מנוחה שבתית זו של האדם מקשרת אותו לשבת בראשית, לאותה שבת ראשונה בה באה המנוחה לעולם.
 
מדוע נאסרו דווקא המלאכות ששימשו לבניית המשכן? השבת של הבורא היתה יום שביתה ממלאכת יצירה, ולא שביתה מעבודה קשה. ומשום כך גם אנו מצווים לשבות ממלאכת יצירה.
 
השבת באה איפוא להזכיר לנו מיהו היוצר האמיתי של העולם. שלמה המלך, החכם מכל אדם, קבע: "ראה זה חדש הוא, כבר היה לעולמים". כל מה שמגלה האדם בעולם הזה, כל דבר חדש שהוא מתוודא אליו, כבר היה לעולמצים. כח החשמל, גלי הרדיו ושאר הכוחות המופלאים שהתגלו לאחרונה, היו קיימים בבריאה כבר מששת ימי בראשית, למרות שאך זה לא מכבר הם נתגלו. בני האדם לא המציאו חדשות, הם חשפו את הישנות. יסוד האמונה היהודית הוא, כי הכל נברא בששת ימי בראשית. ביום השביעי הסתיימה הבריאה - "ביום השביעי שבת וינפש". 
 
אף האדם אשר חש  את עצמו במשך ששת ימי המעשה כ"בורא" קטן, העושה בטבע כבתוך שלו, מצטווה להפסיק עם דמדומי החמה של יום שישי את פעולות יצירותיו.
 
אדם השומר שבת מתוך התבוננות ומחשבה, מחדיר אט אט ללבו פנימה את האמונה בבורא כל יכול, בבורא שברא את העולם בששה ימים ושבת ביום השביעי. 
 
 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב דב בן שושנה (קוק) שליט"א, רבי יאשיהו יוסף (פינטו) בן הרבנית זרי שליט"א הרב נחום אליעזר בן שרה מרים (רבינוביץ) שליט"א הדס בת אורה לרפואה שלמה, יוסף מרדכי בן תהילה שמחה לרפואה שלמה, נחום אלימלך בן זהבה רבקה לרפואה שלמה, נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, משה בן כמונה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת מרדכי בן ברוך ופאולה פייגלה בת אליעזר ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 19462125

אתר השבת


מאמרים אחרונים