movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home פרשת השבוע מאמרים, שירים ועוד - אהובה קליין פרשת ויחי- מה הקשר בין החוכמה לכסף?

פרשת ויחי- מה הקשר בין החוכמה לכסף?

פרשת ויחי- מה  הקשר בין החוכמה לכסף?
מאמר מאת: אהובה קליין .

פרשת ויחי-היא הפרשה האחרונה  המסיימת את חומש בראשית,יעקב אוסף אליו את  בניו טרם מותו  ובפרידתו זו מברך אותם,איש,איש  וברכתו המיועדת לו ולשבטו בעתיד.
הפעם אתמקד בברכה המיועדת לזבולון – כפי שהיא מתוארת בעשר מילים בלבד.
אך היא ברכה משמעותית מאד -לפי שיש לה השפעה גם מחוץ לשבט זה.
וזהי הברכה:
"זבולון לחוף ימים ישכון והוא לחוף אוניות וירכתו על- צידון"
[בראשית מ"ט,י"ג]

השאלות הן:
א] היכן שכן זבולון?
ב] מדוע זכה זבולון לברכה  קודם יששכר- בו בזמן שיששכר נולד לפניו והרי הברכות חולקו לפי סדר הולדתם של בני יעקב?
ג] מה הקשר בין החוכמה לכסף?

התשובה לשאלה א]
על כך עונה רש"י:
זבולון שכן על חוף הים והשטח השייך לו-   הגיע עד סמוך לעיר צידון - הנמצא בבעלות  שבט אשר.

התשובה לשאלה ב]
זבולון זכה לברכה קודם יששכר ,למרות שיששכר נולד לפניו.
לפי הסברו של רש"י:זבולון  שוכן על חוף הים בשטח של נמל - אשר שם האוניות עוגנות  ומביאות סחורה מארצות השוכנות מעבר לים-לפי שהיה עוסק במסחר ולכן  הכתוב מציין:"חוף" שהכוונה גבול בין היבשה לים.
בעבודה זו,עתיד זבולון להרוויח כסף רב וכך להתעשר,אך התעשרות זו לא תהיה לתועלתו הפרטית  בלבד,אלא גם במטרה לספק מזון לשבט יששכר -על מנת  שאלה יוכלו לעסוק בלימוד תורה בלא טרדות פרנסה.
לכן משה אמר בברכתו לפני מותו:
"שמח זבולון בצאתך ויששכר באוהלך"[דברים ל"ג,י"ח]

רש"י  מסתמך על דברי  תנחומא:
זבולון עוסק במסחר ויששכר עוסק בלימוד תורה בישיבה  באוהלים -על ידי שנשען על זבולון התומך בו מבחינה חומרית.
החכם הספרדי-רבי יצחק קארו[ממגורשי ספרד] כותב בספרו:"תולדות יצחק" רעיון דומה:
גם יעקב וגם  משה מקדימים תחילה את זבולון על פני יששכר-במטרה ללמדנו כמה רב שכרו של זבולון- על ידי שמאפשר ליששכר להמשיך בלימוד תורה ללא טרדות פרנסה.

התשובה לשאלה ג]
על כך עונה רבינו בחיי: בהסתמכו על דברי שלמה המלך – החכם באדם:
"..כי בצל החוכמה בצל הכסף.."[קהלת ז,י"א]
צל-מלשון אצילות והכוונה שאצילות החוכמה  מתקיימת באצילות הכסף.
היות ושני גורמים אלה קשורים זה בזה- לכן הכתוב הקדים את זבולון ליששכר.
לסיכום: לאור הדברים הנאמרים לעיל- ניתן להסיק:עד  כמה גדולה חשיבותה של תורה,את זאת ניתן גם לראות תוך כדי עיון במסכת אבות:
"..על שלושה דברים העולם עומד,על התורה,על העבודה ועל גמילות  החסדים.."[אבות  א,ב]
רבינו יונה מצטט  שם את דברי הנביא ירמיהו:"אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי"
ברית= היא תורה".[ירמיהו ל"ג,כ"ה]
ועוד דוגמא:
"חמישה קניינים קנה הקב"ה בעולמו,ואילו הן:תורה,קניין אחד,שמים וארץ קניין אחד,אברהם קניין אחד,ישראל קניין אחד,בית המקדש קניין אחד.תורה קניין אחד מנין?
דכתיב:"ה' קנני ראשית דרכו,קדם מפעליו מאז"[משלי ח']
[מסכת אבות -פרק קניין  תורה, י']
מעניין כי ברכת זבולון נאמרת בעשר מילים- יתכן כנגד עשרה מאמרות
בהם נברא העולם וגם כנגד עשרת הדיברות,בעשר ספירות מנהיג ה' את הבריאה,משמעות המספר עשר=שלמות תכליתית.
התורה- היא מלשון הוראה-המדריכה אותנו כיצד לחיות נכון-זוהי תורת ה'
אשר כולה חוכמה.

כעת ניתן להבין: מדוע התורה מייחסת חשיבות כה גדולה לשבט זבולון התומך בשבט יששכר- אשר כל מטרתו  לתת יד ללימוד התורה.
יהי רצון שעם ישראל יכבד את התורה וכל חייו החומריים בארץ יהיו שזורים בחיי רוח-חיי תורה כפי שכתוב:"עץ- חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר" [משלי ג]

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב דוד בן מרגלית שליט"א, יגאל שלמה בן שושנה מהין ובני משפחתו, בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת עליזה פרומה בת מרדכי ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת ר' מרדכי בן ברוך ז"ל ופאולה פייגלה בת אליעזר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 20485709

אתר השבת


מאמרים אחרונים