movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

הודעה עקב המצב

מלחמה. טילים נוחתים. אזעקות נשמעות. חיילי מילואים מגוייסים. ומה אנחנו יכולים לעשות????
 
כותב הרמב"ם:
 
"... לפיכך צריך כל אדם שיראה עצמו כל השנה כולה כאילו חציו זכאי וחציו חייב.
וכן כל העולם חציו זכאי וחציו חייב.
 חטא חטא אחד הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף חובה וגרם לו השחתה.
עשה מצוה אחת הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות, וגרם לו ולהם תשועה והצלה,
שנאמר: 'וצדיק יסוד עולם' - זה שצדק הכריע את כל העולם לזכות והצילו... " 
 
(הלכות תשובה פרק ג')
 
שימו לב: כל אדם יכול להכריע את המערכה. כולנו פיקוד העורף! כולנו חיילים במלחמה!
 
כל זכות שיהודי עושה,
כל פרק תהילים,
כל הימנעות מחילול שבת,
כל זוג נרות שמודלק,
יכול להיות מה שיכריע את הכף למען חיילי צה"ל, למען תושבי הדרום, ולמען עם ישראל כולו!
 
יהודים יקרים,
כאשר רבים כל כך מאיתנו יושבים במקלטים,
ורבים כל כך מאיתנו מרגישים כל כך קרוב אליהם,
זה הזמן להשתדל יותר, להתאמץ יותר,
לעשות יותר ממה שאנחנו מאמינים שאנו יכולים לעשות - וזכות השבת תגן בעדנו
 
"שבת היא מלזעוק וישועה קרובה לבוא". 
 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נחום אלימלך בן זהבה רבקה, נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, שולמית בת בת שבע לבשורות טובות, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 18110502

אתר השבת