movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home הלכות שבת שאל את הרב שאלות בהלכה שאלות בהלכה לגבי מתנות לאביונים

שאלות בהלכה לגבי מתנות לאביונים

רציתי לשאול את כב' הרב שליט"א :
א. לאדם יש צינצנת צדקה ששם הוא שם כל יום ששי כסף לצדקה בלי לפרט. נכנס מישהו בשביל מקוואות נותן לו מהצינצנת, הכנסת כלה נותן מהצנצנת וכו'. עכשיו הוא נתבקש לתת 100 ש"ח מתנה לפורים למגיד השיעור שלו בדף היומי  שהוא ב"ה מרובה ילדים  וכן לתת עוד מאה חמישים ש"ח למגיד שיעור אחר , גם כן מרובה ילדים , ואין הוא יודע מצבם הכלכלי האמיתי. האם מותר לו לתת מצנצנת הצדקה לצוורך זה?
ב. שאלה שנייה: האם אפשר לתת מתנות לאביונים לאמא ולבתה הכלה. האמא היא אלמנה אוספת כסף כדי לחתן את הבת  והבת יתומה עומדת להתחתן בימים אלה ושמא אין לה לתת מתנות לחתן...ואולי חסר לה לצרכיה האישיים שהאמא אינה ערה להם? האם אפשר להחשיב אותן כשתי עניות?
 
תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א:
א. מכיון וכבר הפריש את הכסף שבצננת לצדקה (למרות שלא הפרישם לצורך צדקה לעני או מוסד מסויים)- הוא אינו יכול להשתמש בכסף זה לטובת 'מתנות לאביונים'.
ב. אפשר בהחלט להחשיבם ל2 עניות, אך כמובן שעליו לחלק את המתנות לאביונים לשתיהן.
ג. חשוב להדגיש שהמשנה ברורה פוסק, בשם הריטב"א, שהסכום המינימלי למצות מתנות לאביונים- הוא  בסך הכל פרוטה לכל עני.
 
בברכה  
הרב שמואל ברוך גנוט 
 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נחום אלימלך בן זהבה רבקה, נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, שולמית בת בת שבע לבשורות טובות, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 17978987

אתר השבת