movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

פתיחה

פתיחה

בואו ונחשב "שכר שבת כנגד הפסדה" ו"הפסד שבת כנגד שכרה"

נפתח את קונטרסנו לאחינו שעדין אינם שומרי תורה ומצוות בכתבה שראיתי באחד הספרים (נלקח מתוך עיתון דבר כ"ו שבט תשל"ט):

"אומר דבר ריאקצוני מאוד: הגיעה השעה שהחילוניים והם הרוב במדינה היהודית יעשו משהו למען השבת!

סוף סוף אין לנו מה להתביש בה. התרומה הגדולה ביותר של היהדות לקידמה האנושית היתה עשרת הדיברות, ומאלה "זכור את יום השבת". הוא החוק הסוציאלי הראשון בעולם, חוק כביר! משחרר! מהפיכה עצומה! אפילו חוק יום העבודה בן שמונה השעות שנתקבל 3,500 שנה לאחר זאת אינו עולה עליו בערכו! יום מנוחה בשבוע, גם לעבד ולאמה, גם לגר ולבהמה! אילו נברא העם היהודי רק לשם כך כדאי היה לעולם שנברא.

ומה היתה השבת לישראל הרי כולנו יודעים: "חמדת ימים", מקרא עונג, היום שבו מתעורר עץ החיים ומקיש באותם העלים שלו, ורוח נושבת מהעולם הבא, ואותם ענפי האילן מתנענעים ועולים ריחות העולם הבא, ככתוב בספר הזוהר, ועליה מתרפקים: "בואי כלה, בואי כלה".

בלשון הפרסומת של ימינו אפשר לומר: אינך צריך להיות יהודי אדוק דוקא כדי לכבד את יום השבת.

 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 17764580

אתר השבת