movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home איך מתחילים שבת המלכה - מקור הברכה השבת – ממנה הברכה והשפע לרפואה ולפרנסה / סיפור

השבת – ממנה הברכה והשפע לרפואה ולפרנסה / סיפור

השבת – ממנה הברכה והשפע לרפואה ולפרנסה / סיפור

מובא במדרש, מעשה בחכם שהלך לעיר אחת וראה שם יהודי עשיר ששלחנו מזהב, ששה עשר בני אדם צריכים להרימו, ואמר לו: בני, במה זכית לכל העושר הזה? ואמר לו: בזכות שהייתי מכבד את השבת.

בני אדם מבקשים קמיעות וסגולות לבעיות צרותיהם בגופם ונפשם – הלא הקמיע הטובה ביותר היא שמירת שבת קודש מקור הברכה, אשר ממנה נשפע ברכה וטובה לכל ששת ימי המעשה. וידוע מעשה בחולה שבא לפני ה"חפץ חיים" לקבל ברכתו לרפואה, ואמר לו: הברכה המועילה והמתקימת ביותר היא ברכתו של שומר שבת. וכשאמר לו החולה: אם כן, אדרבא, יברכנו רבנו השומר שבת. אמר לו: לא די בברכת שומר שבת, אלא צריך לך ברכה מיהודי המוסר נפשו על קדושת השבת, כגון שהוכה או נתבזה על כבוד השבת, הוא הוא שברכותיו מתקבלות, וממנו ראוי לקבל ברכה.

בימינו מצויים רבים שהתבזו על כבוד השבת, והמה הבעלי תשובה שקיבלו עליהם לשמור שבת במסירות נפש, וכמה אם כן גדולה מעלתם.

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נועה בת תמר, יחיאל אברהם מאיר בן חיה טויבא, רבי יאשיהו יוסף (פינטו) בן הרבנית זרי שליט"א נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, משה בן כמונה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת ר' מרדכי בן ברוך ז"ל ופאולה פייגלה בת אליעזר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 19977475

אתר השבת


מאמרים אחרונים