movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

אגרת מהשבת המשוועת

אגרת מהשבת המשוועת
אמר רבי שמעון בר יוחאי:
טענה השבת לפני הקדוש-ברוך-הוא: לכולם נתת בן זוג – ולי לא נתת! אמר לה הקדוש-ברוך-הוא: כנסת ישראל היא בן זוגך (Cראשית רבה יא, ח).
ובכן, לאחר שהוקבעתי – אני – "השבת" – להיות בת זוגתך, פונה אני אליך – בן זוגי – במכתב אישי: ההסכם בינינו היה, שתיחד לי יום אחד בשבוע, בו תפרוש ממלאכתך ומכל טרדותיך, ותפנה מחשבתך אלי לתת לי הכבוד היאות לי על פי הכללים שקבע אבי – הלא הוא חותנך.
ובכן, אני מאוד נעלבת מההזנחה שזנחתני, וברצוני לדעת מה עוול מצאת בי?
הלא תתבונן, בן זוגי היקר, בכמה פרטים המעיקים עלי:
א. עלי שמרו אבותיך ואבות אבותיך וחיינו באהבה ובאמונה, ולמה תפר את ברית אבותיך?
ב. יש לך להכיר ערכי מריבוי ההלחנות ועריכות שירים ופיוטים שערכו לי אנשי שלומי מהערכתם וגעגועם וכיסופם אלי.
ג. היש מי שיכול לשפוך יופי והוד כפי שיכולה אני לשפוך בתוך ביתך ביום זה?!
ד. היש מי שיכול לספק מאכלים ערבים וטעימים כתבשילי, המתובלים בתבלינים המיוחדים לי ביום זה?!
ה. היש מי שיכול להשרות הרגשת נעימות ושלות נפש כפי שיכולה אני להשרות בביתך בהענקתי לך "נשמה יתרה" ביום זה?!

ובכלל – כל ברכותיך והצלחותיך תלויות בי, אחר שאני נתברכתי להיות "מקור הברכה" ומצוידת אני במיטב ההשפעות והסגולות. מעולם – מעולם – לא הפסיד והתאכזב אדם ממני, ומה ביקשתי, בסך הכל, ממך, בן זוגי?! שבות יום אחד עימי, תתענג על זיוי, תהנה ממאכלי, ממני תכיר את חותנך – הלא הוא בורא כל העולמים, ודרכי ממשיך הוא לך כל ההשפעות הטובות.

זאת ועוד –

גדול ועמוק מאוד צערי בהיותי יודעת שכל מה שהינך סובל ומתיסר, זה בסיבתי. כי ברור לי, שאבי תובע את עלבוני ממעליבי.
לדאבוני, אין לי ספק שאני סיבת הצרות הרבות, הפיגועים, תאונות הדרכים, שהמה תחליף לעונש סקילה שגזר הבורא על מפרי הסכם שבות השבת, כי הלא לי היא הזכות הבלעדית ליצג את היהודי כיהודי, ומבלעדי אין שום ציווי אלוקי הקובע מי הוא יהודי!

אנא, חתני היקר!
החזר את שלום הבית בינינו, אין סיבה לפרוד! בסך הכל טובה ויפה אני, מתאימה אני לך – ואתה לי. אל תבגוד בי, כי לא יסלח האלקים על חילול בתו היקרה לו!
עד כאן איגרתי אליך, המיחלת ומקווה לתשובתך,
ממני בת זוגתך – "שבת קודש".

אחים יקרים!
כולנו – יחד – נטה אוזן לשועת השבת, ובפיוס אמיתי נשוב לרצותה בקריאה מאודחת:
"בואי בשלום עטרת בעלה, גם בשמחה ובצהלה, תוך אמוני עם סגולה, בואי כלה, בואי כלה".

 

הוסף תגובה


קוד אבטחה
רענן

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: רפאל מאיר צבי בן ברכה בריינדל בתוך שאר חולי ישראל, לרפואת שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל, לרפואת רועי עובדיה בן שולמית רעות בתוך שאר חולי ישראל, לרפואת אשר ורפאל בני שמחה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת אביבה בלה בת מרדכי ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 16448653

אתר השבת