movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

תפילה לבת ישראל

תפילה לבת ישראל

ריבונו של עולם

מלא רחמים מגן ומושיע לנו ולאבותינו הקדושים

אליך נפשי אשא, אליך אתחנן כי בך בטחתי


אנא אבא, אב הרחמן

רחם נא על בתך אהובתך והושיעני

הדריכנו להיות אשה כשרה עושה רצונך

צנועה ואמיתית עם יראת שמים טהורה.


עזור לי להשקיע כוחותי בקניינים רוחניים נצחיים

להפסיק לייחס חשיבות כה רבה לחיצוניות

להיזהר ולהישמר לא להדר בלבושי.

תן בי תבונה לא ללכת אחרי האופנה

רק ללכת אחרי הנשמה הזכה והטהורה

ללכת על פי תורתך הקדושה!


יודעת אני אבא שצניעות בת ישראל חשובה לך מאוד.

תן בי עוז וגבורה לעמוד בנסיונות ללא פשרות!

להיות כאימותינו הקדושות אשר מסרו נפשן לקדש את שמך!

אנא למדני אבי להתלבש ולהתנהג כראוי לבת ישראל

אז אזכה לכל השפע השמור אצלך לעושי רצונך

שפע אין סופי מידך המלאה, שפע של ברכה וישועה


אנא אבי, נחם נפשי, אנא שמע תפילתי

תן בי הכח לעשות רצון זה שלי

ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים גדולים

יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי


מקור: ארגון בת ישראל, 03-6787440

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: יחיאל אברהם מאיר בן חיה טויבא, רבי יאשיהו יוסף (פינטו) בן הרבנית זרי שליט"א נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, משה בן כמונה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת מרדכי בן ברוך ופאולה פייגלה בת אליעזר ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 19655385

אתר השבת


מאמרים אחרונים