movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home מאמרים לכבוד שבת מנהגי השבת ענין מיוחד ישנו בהתחזקות בכבוד השבת האחרונה של השנה

ענין מיוחד ישנו בהתחזקות בכבוד השבת האחרונה של השנה

ענין מיוחד ישנו בהתחזקות בכבוד השבת האחרונה של השנה

מקור: אתר שטייגן

הגאון הרב אליהו לאפיאן זצוק"ל אמר בשיחה מוסרית (לב אליהו ג', עמוד שכ"ג)

"הנה מחר יש לנו ערב שבת האחרונה של השנה ושבת האחרונה של השנה"

וידוע מה שאמרו חז"ל

'שאם בא לו לאדם אורח נכבד, עושים סעודה לכבדו עם בשר ודגים, אבל כשהאורח שוהה שנה שלימה אצל מארחו, ודאי אינו עושה לו סעודה עם בשר, והרי הוא נותן לו לאכול גם קטניות, אבל כשמגיע עת הפרידה שהאורח נוסע, עושים לו שוב סעודה גדולה.

וכן לגבי שבת האחרונה של השנה, אם אמנם לא כבדנו כל שבתות השנה כראוי, אבל לפחות שבת זה האחרון שיוצא ונפרד מאתנו, צריך לכבדו ביותר'.

ונעשה כמו שעשינו בשנה שעברה,

לקבל את השבת שעה קודם תפלת קבלת השבת בעסק התורה כל הישיבה ולהתפלל בכוונה גדולה ולאכול מאכלי השבת לכבוד השבת

ההלכה היא לכבד את השבת במאכלים טובים, במאכל ובמשתה ובכסות נקייה, ויש להתבונן אם כל כוונתנו תהיה לאכול מאכלים טעימים לכבוד שבת, הא ודאי אם היו נותנים לאדם מאכלים טובים כאלו בימי החול, היה גם כן שבע רצון, ואם כן אין זה מכבד את השבת, רק מכבד את עצמו בשבת

אלא צריך שיתבונן קצת בעת האכילה לאכול לכבוד שבת במחשבה מקודשת

ואז הרי הוא מכבד את השבת.

שבת שלום

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: יחיאל אברהם מאיר בן חיה טויבא, רבי יאשיהו יוסף (פינטו) בן הרבנית זרי שליט"א נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, משה בן כמונה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת מרדכי בן ברוך ופאולה פייגלה בת אליעזר ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 19695283

אתר השבת


מאמרים אחרונים