movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home סיפורים לכבוד שבת סיפורים על גדולי ישראל סידנא בבא אלעזר זצוק"ל - שיר

סידנא בבא אלעזר זצוק"ל - שיר

סידנא בבא אלעזר זצוק"ל

רשות לשיר אני מבקש , על נזר הקודש,

אביר הרועים לו נאמר , סידנא בבא אלעזר

איש אלוקים קדוש הוא , תורת אמת בפיהו ,

בקדושה ובטהרה , מאיר כשמן המנורה .

לרחובות הוא לא יצא , לראות אישה הוא לא רצה,

במנהרה שם פעמיו, שם את דרכו הוא מצא.

על עיניו תמיד שמר , על עצמו כך הוא גזר ,

בחר בדרכי אבותיו , מה גדולים הם מעלותיו.

זרע קודש צדיקים , היה בנם של קדושים ,

כולם מבני עליה , בצידה ובשביה.

רבנן בכל אתר , ואחינו כל העם,

עלו אחר מיטתו, ביום שאחרי מותו,

בן עוולה שלח ידו, עת קיבל את ברכתו,

דקר בחרבו אותו, ופגע בו בליבו.

ביום השישי נטמן, זרע קודש נאמן,

יבכו השריפה כולם , אשר שרף אמוני.

אך מסר את נשמתו , והציל את עדתו,

גזרה קשה ביטל , על עמנו ישראל.

כתבתי אני זעירא דמן זעירין

ע"ה שמעון לוגסי ס"ט

 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: רינה בת עליזה פרומה לרפואה שלמה, נחום אלימלך בן זהבה רבקה, נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 18232502

אתר השבת